Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
21°C
8°C
JUTRI
24°C
10°C
Deli

Pestro dogajanje na 4. občinski seji

V občinski sejni sobi je v sredo, 24. aprila, potekala 4. redna seja občinskega sveta občine Dobrova - Polhov Gradec. Obravnavanih je bilo šest točk dnevnega reda, ena pa je bila umaknjena.

Predstavitev paketa prvih treh točk dnevnega reda je opravila pripravljavka gradiva pravna strokovnjakinja Neža Vodušek, še prej pa je v imenu statutarno-pravne komisije pozitivno mnenje k vsem trem predlogom podala Ana Oblak. Občinski  svetniki so imeli pred seboj dokumente, vezane na obravnavo predlogov sprememb in dopolnitev statuta občine, sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta ter odloka o financiranju krajevnih skupnosti, vse v prvi obravnavi. Pripravljavka gradiva je pojasnila, da so spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika potrebne predvsem zaradi uskladitve z aktualno zakonodajo, uveljavitve dobrih praks delovanja občinskega sveta ter natančnejše določitve različnih postopkov za seje občinskega sveta. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti pa mora biti sprejet zaradi določitve enakih meril financiranja vseh krajevnih skupnosti v občini. Po kratki razpravi so občinski svetniki s sprejemom sklepov omogočili aktom nadaljnjo obravnavo.

Sprejet zaključni račun za 2018

Sledil je sprejem zaključnega računa proračuna občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018, pri čemer kljub zahtevnosti in obsegu gradiva vprašanj v razpravi ni bilo. Proračun je v lanskem letu tako beležil 6.703.744 evrov prihodkov in 7.115.967 evrov odhodkov, kar pomeni, da je bil prenos sredstev iz leta 2018 negativen, v višini –661.670 evrov, po besedah župana zaradi neuspešne prodaje parcele na Šujici ter neprispelih načrtovanih državnih sredstev zaradi naravnih nesreč. Živahnejše razprave smo bili deležni pri manj pomembni temi, in sicer obravnavi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije. Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ana Malovrh je povedala, da je bil za mesto člana občinske volilne komisije objavljen javni poziv za predlaganje kandidatov. Nanj je prispel le en predlog, ki pa ni bil ustrezen, saj je bil predmet prijave na razpis napačen, zato predloga niso upoštevali. Komisija je zato predlagala občinskemu svetu, na podlagi predhodno pridobljenih soglasij, da občinska volilna komisija ostane v sedanji zasedbi. Ker so bili nekateri svetniki prepričani, da komisija postopka ni vodila pravilno, saj bi po njihovem mnenju morala razpis ponoviti, se je odprla burna razprava. Župan je razpravo prekinil z umikom točke z dnevnega reda, komisiji pa naročil, naj poišče pravno mnenje glede vodenja dotičnega postopka. Občinski svet je nazadnje sprejel še sklep o ukinitvi javnega dobrega na določenih parcelnih številkah v Polhovem Gradcu.

Pri točki vprašanja in pobude so svetniki izpostavili nekatere lokalne probleme in dileme. Med drugim je bila podana pobuda, da bi v naslednjem proračunskem letu občina nekaj sredstev namenila sofinanciranju cepljenja proti klopnemu meningitisu, ki je na tem območju zaradi okuženih klopov vse pogostejši. Ponovno je bilo izpostavljeno vprašanje o višini pridobljenih evropskih sredstev, saj je bil v javnosti nedavno ponovno objavljen članek, ki je metal slabo luč na občino, saj je ponovno pristala na zadnjem mestu po črpanju evropskega denarja. Zastavljeno je bilo tudi svetniško vprašanje o trenutnem stanju projekta centra Emila Adamiča na Dobrovi, kjer se  pridobivajo soglasja za razpis za projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja; pa o izgradnji Barjanske kolesarske poti, pri čemer se trenutno izbira izvajalec. Slišali smo tudi vprašanje o ohranitvi pošte na Dobrovi, o kateri se zaradi racionalizacije državnega podjetja pogosto govori, da se bo zaprla. Vezano na zadnje vprašanje je župan pojasnil, da je bil v letu 2017 na Pošto Slovenije naslovljen dopis z zahtevo po ohranitvi pošte na Dobrovi in da je od takrat tišina, trenutno namreč ne prihaja več do idej o njenem zaprtju, zato je strah vsaj za zdaj še nepotreben.

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi