Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
21°C
8°C
JUTRI
24°C
10°C
Deli

Odmevi z občinske seje

Člani občinskega sveta občine Dobrova - Polhov Gradec so se 17. oktobra zbrali na 7. redni seji in obravnavali sedem točk dnevnega reda, se seznanili z aktualnim stanjem nekaterih projektov in podali vprašanja ter pobude.

Po ugotovitvi sklepčnosti so potrdili zapisnik pretekle seje, nato pa še odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Dobrova - Polhov Gradec. Župan Franc Setnikar, ki je sejo vodil, je dejal, da je bil predlog poslan v obravnavo krajevnim skupnostim, prav tako ga je obravnavala statutarno-pravna komisija ter predlagatelj, odbor za komunalo. V imenu slednjega je svetnik Bojan Demšar pojasnil, da gre zgolj za uskladitev z zakonodajo in posledično za malenkostno znižanje komunalnega prispevka. Predstavnik podjetja Structura Gvido Modrijan, ki je obravnavani predlog aktualiziral z obstoječo zakonodajo, je pritrdil pojasnilom predhodnika in dodal, da nov izračun komunalnega prispevka dodatno  na novo ne obremenjuje nikogar. Člani sveta so si v gradivu lahko ogledali tudi tabelo za primerjavo z drugimi občinami, iz katere je razvidno, da je višina komunalnega prispevka primerljiva z občinami Medvode, Gorenja vas - Poljane in občinami, kjer sta lega in infrastruktura podobni občini Dobrova - Polhov Gradec. V razpravi so svetnikom pojasnili, da se ves denar z naslova komunalnih prispevkov vlaga nazaj v komunalno infrastrukturo, prav tako so bili svetniki seznanjeni, da odlok še naprej vsebuje člen, ki občanom zagotavlja upoštevanje olajšav oziroma priznanj preteklih vlaganj v primeru, da so vlagali v komunalno infrastrukturo, in sicer ob predložitvi potrdila pristojne krajevne skupnosti, kar običajno ni praksa v drugih občinah. 

 

Sledila je potrditev uradno prečiščenih besedil statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec ter poslovnika občinskega sveta, ki po mnenju predsednice statutarno-pravne komisije zagotavljata večjo pravno varnost in lažjo uporabo predpisov. Nadalje je bila s sklepom podeljena stavbna pravica za dobo 10 let, in sicer na delu nepremičnine s parc. št. 153 k. o. 1986 Polhov Gradec, za zagotavljanje poplavne varnosti na območju Božne in Male vode. Za ta namen bo med občino Dobrova - Polhov Gradec in Direkcijo RS za vode sklenjena tudi pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, ki bo natančneje določala pravice in obveznosti obeh podpisnikov. Svetniki so sprejeli tudi sklep o ukinitvi javnega dobrega na štirih lokacijah v Šentjoštu, Brezju pri Dobrovi, Babni Gori in Črnem Vrhu, in sicer gre v teh primerih za nadaljnje zemljiškoknjižno urejanje  cest glede na stanje v naravi. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so svetniki imenovali nove člane sveta javnega zavoda Polhograjska graščina ter za dobo dveh let članico v nadzorni svet Javnega holdinga Ljubljana.

 

Po obravnavi točk dnevnega reda je župan svetnike seznanil s potekom aktualnih projektov. Obveščeni so bili, da je bila prav tega dne, 16. oktobra, podpisana pogodba za izdelavo projekta za izgradnjo kolesarske steze na relaciji od Tržaške ceste do Kozarij, Dobrove, Šujice in Gabrja, kjer se bo pred gostiščem Kramar zaključila. Ta del trase meri 7,8 kilometra, od tega dobra 2 kilometra potekata po območju Mestne občine Ljubljana. Projekt naj bi bil izdelan še letos, v naslednjem letu pa morajo biti pridobljena vsa zemljišča, da bo izgradnja mogoča do leta 2023, kot jih zavezuje pogodba. Župan je pojasnil, da se bo v sklopu tega projekta na celotni trasi urejala tudi preostala prometna infrastruktura – prehodi za pešce, pločniki, avtobusna postajališča ipd. Svetniki so bili seznanjeni, da se bodo v teh dneh začela tudi dela na 1,8-kilometrskem odseku državne ceste Belica–Hrastenice, seveda v upanju, da se bo dinamika del na državni cesti nadaljevala tudi v 3. in 4. fazi. V povezavi s tem je župan še pripomnil, da je v izdelavi tudi projektna dokumentacija za ureditev ovinka pri Kramarju ter v Mali vodi, kjer je še neasfaltiran.

 

V tem tednu je občina, po letu dni od vložitve na UE in mnogih posredovanjih, dobila tudi uporabno dovoljenje za poslovilno vežico v Črnem Vrhu, ki bo zdaj tudi dejansko omogočilo njeno uporabo. Župan je pojasnil tudi situacijo, ki je nastala pri urejanju zunanjih površin pri Osnovni šoli Polhov Gradec, kjer so se tik pred zaključkom na enem delu parkirišča usedla tla. Dejal je, da so bili vsi, tako projektant kot izvajalci, večkrat opozorjeni na izredno problematično in nepredvidljivo območje. Povedal je, da se z vsemi odgovornimi pri projektu intenzivno išče ustrezno in tudi trajno rešitev. Občina bo v naslednjih dneh vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za zunanje športno igrišče, saj je želja, da na tem območju šolske aktivnosti čim prej stečejo. Pri osnovni šoli so se poleti sicer odvijala še nekatera sanacijska dela, občina je namreč na sodišču uspela doseči, da je GH holding, s katerim je bila pred leti sklenjena pogodba za gradnjo, prizidavo in rekonstrukcijo OŠ Polhov Gradec, letos saniral del zemljišča za škarpo, obnovil cokel in fasado, zamenjal del strehe in izvedel vse, zaradi česar ga je občina tožila. Po sodni poti se rešuje tudi situacijo s kmetijsko zadrugo v Polhovem Gradcu, kjer tako ograja kot del parkirišča znotraj le-te stojita na občinskem zemljišču. Po mnenju župana bodo tudi v tem primeru vsi nekaj pridobili, saj se bodo uredila skupna parkirišča, ki bodo na razpolago tako strankam kmetijske zadruge kot obiskovalcem polhograjske graščine, pohodnikom in drugim. 

 

Omenjene so bile tudi nekatere aktivnosti v zvezi s centrom Emila Adamiča na Dobrovi, in sicer po besedah župana DRSI izdeluje dokumentacijo za vzpostavitev državne obvoznice na severovzhodni strani, ki bo razbremenila obstoječo Polhograjsko cesto, poleg tega se z elektropodjetjem usklajujejo ukrepi, vezani na prestavitev daljnovoda, odstranitev prometno moteče in dotrajanje trafopostaje na križišču za Stransko vas s postavitvijo le-te in prestavitvijo večjega dela kablovoda na območju gradnje v zemljo. Pripravlja se tudi arhitekturni natečaj za dotični objekt v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije,  saj tako naroča zakon. 

 

Na koncu so besedo dobili svetniki, ki so komentirali nekatere tekoče projekte, podali pobude in vprašanja. Ta so se nanašala na urejanje cest in preostale cestne infrastrukture, vodovod na Dobrovi, ki bo zaradi starosti v prihodnje zahteval več investicijsko-vzdrževalnih del, ter vzpostavitev telemetrije na celotnem sistemu, gradnjo in posege v naravo na območju Podsmreke in Gabrja, nelegalno nasipavanje na poplavnem območju nasproti bencinskega servisa na Dobrovi in popolno odsotnost ukrepanja državnih inšpekcijskih služb, način financiranja nekaterih društev in njihovih dejavnosti ter možnost brezplačnega koriščenja športnih dvoran enkrat letno ... Župan je sproti odgovarjal na zastavljena vprašanja, pobude pa so bile zapisane in jih bodo obravnavale pristojne občinske službe.

 

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi