Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
26°C
15°C
JUTRI
24°C
16°C
7402

Nadaljevanje del na regionalni cesti Polhov Gradec – Dobrova

Regionalna cesta R3-641, ki poteka po južnem robu Polhograjskih dolomitov, predstavlja eno glavnih prometnih povezav v občini Dobrova - Polhov Gradec. Manjše zaselke in vasi povezuje z občinskim središčem in ostalim državnim prometnim omrežjem, zato je njena prenova razveselila marsikaterega občana.

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-641 na odseku Ljubljanica – Ljubljana, natančneje na odseku, ki povezuje naselja Belica, Log pri Polhovem Gradcu, Hrastenice in zaselek Žerovnik, je razdeljena na štiri faze. Dela v 1. in 2. fazi med naseljema Belica in Hrastenice, od km 12.568 do km 14.416, so se pričela oktobra 2019, letos marca pa je potekal še komisijski pregled, ki je bil namenjen potrditvi, ali je cestni odsek, na katerem so bila izvedena obnovitvena dela, primeren in varen za predajo v uporabo. Projekt je bil obsežen, saj je izvajalec del med drugim poskrbel za razširitev cestišča, izgradnjo spodnjega ustroja in cestnih propustov, ureditev bankin, namestitev odbojne ograje, izgradnjo površin za pešce, preplastitev pločnika in cestišča, postavitev javne razsvetljave in izgradnjo kamnitih opornih zidov ob strugi reke Gradaščice.

Rekonstrukcija regionalne ceste v 3. in 4. fazi se bo nadaljevala letos, trenutno pa je v pripravi razpis za izbiro izvajalca del. Dela v 3. fazi bodo obsegala rekonstrukcijo ceste od Belice do Dvora v dolžini 620 m. V naselju Belica je poleg prenove cestišča predvidena tudi izgradnja pločnika v širini 1,5 m. Dela v 4. fazi pa bodo obsegala rekonstrukcijo ceste od Hrastenic do Gabrja (Žerovnikov graben) v dolžini 1.204 m skupaj z izgradnjo pločnika v območju avtobusnih postajališč. Na celotni trasi rekonstrukcije se bo namreč uredila tudi infrastruktura javnega potniškega prometa. Na obravnavanem odseku regionalne ceste se nahajajo štirje pari avtobusnih postajališč, in sicer v naselju Belica, Log pri Polhovem Gradcu, Hrastenice in Gabrje (Žerovnikov graben). Vsa avtobusna postajališča se bo uredilo v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih, zagotovilo se bo zadostno preglednost, po celotni dolžini pa bodo opremljena še s pločnikom.


3. in 4. faza rekonstrukcije bosta obsegali:

-          rekonstrukcijo in širitev vozišča;

-          ureditev odvodnjavanja;

-          novogradnjo oz. zamenjavo večjih prepustov;

-          novogradnjo oz. zamenjavo mostu čez Žerovnikov graben;

-          ureditev avtobusnih postajališč in hodnika za pešce v območju naselij;

-          ureditev cestne razsvetljave;

-          ureditev meteorne kanalizacije, ki vodi padavinsko vodo s cestišča;

-          zaščito in prestavitev obstoječih komunalnih vodov in

-          dvig nivelete cestišča za približno 1 m, saj se velik del ceste nahaja v poplavnem območju.


Celoten projekt bo predvidoma zaključen v letu 2022, občani pa boste o nadaljevanju del in morebitnih zaporah ceste pravočasno obveščeni.


LR

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi