Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
8°C
-4°C
NED.
10°C
-4°C
309

Poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobje za mandatno obdobje 2018 -2022

Na podlagi določil 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) v povezavi z Odlokom o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobje (Uradni list RS, št. 36/2009) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Dobje objavlja naslednji

 

POZIV

za predlaganje kandidatov za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobje za mandatno obdobje 2018 -2022


Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Dobje ter tesno sodeluje s pristojnimi državnimi organi in organizacijami, društvi, podjetji in drugimi, ki skrbijo za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem, prometu na lokalni ravni.

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je organ Občine Dobje, ki šteje pet (5) članov katere na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Dobje. Svet sestavljajo:

– 1 (eden) predstavnik občinskega sveta Občine Dobje;

– 1 (eden) predstavnik uporabnikov z območja lokalne skupnosti, in sicer predstavnik:

– JZ OŠ Dobje;

– 3 (trije) predstavniki izvajalcev in sicer po en predstavnik:

– Policijske postaje Šentjur;

– Izvajalcev rednega vzdrževanja javnih cest na območju Občine Dobje;

– Predstavnik javnega potniškega prometa.

 

Upravičeni predlagatelji lahko podajo po največ toliko predlogov članov, kot je število posameznih predstavnikov, ki zastopajo njihove interese v sestavi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predstavnika občinskega sveta lahko predlagajo člani občinskega sveta, politične stranke in občani. Predstavnika Javnega zavoda OŠ Dobje predlaga Svet zavoda OŠ Dobje, ki predstavnika predlaga izmed aktivnih izvajalcev programov sveta za preventivo in vzgojo v javnem zavodu OŠ Dobje. Predstavnika Policijske postaje Šentjur predlaga komandir policijske postaje. Predstavnika izvajalcev rednega vzdrževanja javnih cest na območju Občine Dobje predlaga župan. Predstavnika javnega potniškega prometa predlaga izvajalec javnega potniškega prometa na območju Občine Dobje. Člani Sveta so imenovani za mandatno dobo 4-ih let in so lahko ponovno imenovani.

 

V pisnem predlogu za člane sveta mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

  1. Naziv predlagatelja;
  2. Ime in priimek kandidata;
  3. Podatke o prebivališču;
  4. Soglasje kandidata k predlogu.

 

Predlogu mora biti priloženo pisno SOGLASJE PREDLAGANEGA KANDIDATA.

 

Pisne predloge za člane sveta predlagatelji predložijo na priloženih obrazcih Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, do vključno srede, 30. 1. 2019  do 12.00 ure na naslov: OBČINA DOBJE, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini ali skenirane na e-naslov: lidija.cadej@dobje.si.

 

 

Za komisijo pripravila:

Občinska uprava Občine Dobje

Lidija Čadej

 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

David Salobir, l.r.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi