Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
-2°C
JUTRI
8°C
-2°C
Oceni objavo

PRIJAVA ŠKODE - AVGUST 2023 - KATASTROFALNE POPLAVE

Spoštovani občani!

Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in  druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda, zaradi katerih je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, dne 4. avgusta 2023, aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah (št. 843-7172023-12-DGZR z dne 4.8.2023).

Občina Destrnik bo prijave škode zbirala na za to predpisanih obrazcih do vključno ponedeljka, 11. 9. 2023.

Vsi občani, ki so utrpeli škodo na:

·              kmetijskih in gozdnih zemljiščih (obrazec 1) – POZOR – škoda pridelkov na kmetijskih zemljiščih se NE popisuje, zgolj škoda na zemljiščih kot takih

·              na stavbah (obrazec 3 - uničen objekt)

·              delno škodo na stavbah (obrazec 4- delna škoda)

·              škodo na gradbeno inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo - povzročeno po naravni nesreči (obrazec 5)

izpolnijo OBRAZCE, ki so objavljeni spodaj, priložena so tudi NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE za obrazca 1 in 4 (potrebno je popraviti vrsto nesreče z datumsko ustrezno - avgust 2023).

Obrazce si natisnete, lahko pa jih prevzamete tudi na Občini Destrnik.

Izpolnjene obrazce lahko pošljete po pošti ali jih prinesete osebno na Občino Destrnik. Priložite tudi fotografije.

Prijavo sicer lahko oddate tudi osebno, morate pa ob prijavi imeti podatke:

·         IME, PRIIMEK, NASLOV

·         DAVČNA ŠTEVILKA

·         PODATKI O ZEMLJIŠČU

o   Parcelna številka in katastrska občina (NE GERK!)

o   Kategorija zemljišča – gozd/travnik/njiva/pašnik/neplodno/trajni nasad

o   površina v ha dela parcele za katerega uveljavljate škodo (če gre za celotno parcelo, lahko pustite prazno)

o   odstotek (%) poškodovanosti površine

o   fotografije nastale škode

·         PODATKI O OBJEKTU

o   Naslov objekta

o   Parcelna številka in katastrska občina

o   Vrsta stavbe – industrijska/stanovanjska/poslovna/kmetijska/poslovno-stanovanjska/vzgojno izobraževalni objekt/zdravstveni objekt/drugo

o   Leto izgradnje, neto uporabna površina

o   Podatki o lastniku objekta (davčna št., emšo)

o   Popis del za vrnitev v prejšnje stanje v skladu s šifrantom B (ne sanacija, ampak samo vrnitev v prejšnje stanje)

o   fotografije nastale škode

 

*do vključno 21. 8. je možna tudi prijava škode za neurje med 12. in 13. julijem (glej povezano objavo).

*do vključno 28. 8. je možna tudi prijava škode za neurje med 17. in 25. julijem (glej povezano objavo).

 

Županja Občine Destrnik

Vlasta Tetičkovič-Toplak

Oglejte si tudi