Logo MojaObčina.si

Destrnik

DANES
28°C
18°C
JUTRI
24°C
16°C
2360

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne in družinske medicini v občini Destrnik

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne in družinske medicine na območju Občine Destrnik, objavljenega na spletni strani Občine Destrnik in portalu javnih naročil, Občina Destrnik, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne in družinske medicine na območju občine Destrnik.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti na naslov:

Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA KONCESIJO SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, določenem v javnem razpisu, in bodo pravilno označene.

Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.

 

Dokumenti, priloge:

Razpisna dokumentacija

Obrazci-ponudbena dokumentacija

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi