Logo MojaObčina.si

Črenšovci

DANES
16°C
-3°C
JUTRI
14°C
2°C
2301

JAVNI RAZPIS ZA POBUDO ZA NAGRADO OBČINE ČRENŠOVCI

OBČINA ČRENŠOVCI

 

Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Črenšovci (Uradni list RS, štev. 9/16) Občina Črenšovci objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA VLAGANJE POBUD ZA NAGRADO OBČINE ČRENŠOVCI V LETU 2020

 

Nagrada Občine Črenšovci se podeljuje zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, vzgoje, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu  življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Črenšovci.

Pobude za podelitev nagrade Občine Črenšovci lahko podajo posamezniki ali pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črenšovci.

Pobuda za nagrado Občine Črenšovci mora vsebovati:

- podatke o predlaganem kandidatu ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,

- pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, še soglasje za uporabo 

  osebnih podatkov,  

- podatke o pobudniku,

- utemeljitev pobude, iz katere izhaja prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov 

   in ki ima pomen za razvoj, ugled in promocijo  Občine Črenšovci. K utemeljitvi so lahko predložena tudi druga 

   mnenja, ki podpirajo pobudo.  

 

Predlagatelj zase ne more vložiti pobude za podelitev nagrade Občine Črenšovci.

 

Nagrada se podeli na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku Občine Črenšovci. Sklep o podelitvi nagrade sprejme občinski svet. Nagrado podeli županja.

 

Predloge pošljite ali dostavite osebno, v zaprti kuverti na naslov: OBČINA ČRENŠOVCI, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, s pripisom: »NE ODPIRAJ - NAGRADA OBČINE ČRENŠOVCI 2020«.

 

Upoštevali bomo predloge, ki bodo prispeli do vključno 10. marca 2020. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana osebno na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.

 

Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 02/ 573 57 50.

 

Datum: 17. 2. 2020

                                                                                                                                          Občina Črenšovci

                                                                                                                                     Vera MARKOJA, županja

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi