Logo MojaObčina.si
JUTRI
15°C
4°C
SRE.
15°C
3°C
Oceni objavo

SMC - Cirkulane podala 37 pobud in pripomb na predlog proračuna Občine Cirkulane

Na osnovi obravnave predloga proračuna občine Cirkulane za leto 2015 na občinskem svetu Občine Cirkulane z dne, 2.12.2014 je bil predlog proračuna v javni obravnavi do 16.12.2014.

Občinski odbor SMC – Cirkulane je na svojem rednem sestanku dne, 15.12.2014 sprejel odločitev, da na osnovi Programskih lokalnih rešitev SMC za Občino Cirkulane ter prejetih pobud s strani članov in simpatizerjev SMC-Cirkulane, kakor tudi nekaterih drugih občanov posreduje 37 predlogov in pripomb na predlog proračuna Občine Cirkulane za leto 2015, ki jih lahko pogledate na povezavi tukaj.


Nekateri predlogi 

Pobuda št. 12: da se proračunska postavka 040303 poveča za 5.000 € na skupno vrednost 12.000 €. Povečanje bi bilo namensko za nevladne organizacije, ki se prijavljajo s projekti na druge razpise izven Občine Cirkulane, nacionalne in EU razpise. S tem bi se omogočilo nevladnim organizacijam, da bodo lažje zagotavljala potreben lasten delež sredstev, ki ga bodo zelo dobro oplemenitile s sredstvi države in EU. Kar bi pomenilo vložku 5.000 € dodatnih potencialnih 30.000 € iz EU razpisov na območju Občine Cirkulane.

Pobuda št. 15: Sredstva za razvoj gospodarstva in turizma iz proračunske postavke 140301, višini 4.000 € namenjena sredstva za financiranje dejavnosti in prireditev s področja turizma, da se navede način in postopek dodelitve sredstev uporabnikom in navede katere so prireditve občinskega pomena.

Pobuda št. 17: Kanalizacija Dolane proračunska postavka 150209, da se še enkrat preveri ali je pri umestitvi v prostor lokacija čistilne naprave ustrezno umeščena glede na bližino stanovanjskih objektov, regionalne ceste in na potencialno poplavno območje kjer se trenutno fizično gradi objekt čistilne naprave v Dolanah.

Pobuda št 19/1: Kulturni spomeniki in obeležja postavka 180201. V občini Cirkulane je na seznamu 28 enot nepremične kulturne dediščine vključno z gradom Borl, ki je spomenik državnega pomena. Predlagamo, da se skupaj z lastniki omenjenih enot, nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju varovanja kulturne dediščine v Občini Cirkulane ter strokovnimi službami pripravi kratkoročni in dolgoročni programski načrt varovanja kulturne dediščine v Občini Cirkulane in program umestiti v Načrt razvojnih programov Občine Cirkulane

 

Pobuda št. 20: Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2015 – 2018. Iz NRP 2015-2018 je razvidno, da ni razvojno naravnan. Praktično ne izkazuje dolgoročne vizije Občine Cirkulane in se v vrednostih konča z letom 2016. NRP Občine Cirkulane ne upošteva vseh razvojnih možnosti in dejstev, da je Slovenija sklenila z Evropsko komisijo partnerski sporazum s katerim Slovenija pridobi za obdobje 2014 – 2020 možnosti za črpanje za naložbe v višini 3,07 milijarde EUR v okviru kohezijske politike v obdobju 2014-2020, kakor tudi 837,8 milijona EUR za razvoj podeželja ter 24,8 milijonov EUR. Za uspešno in kvalitetno črpanje omenjenih razvojnih spodbud bi Občina Cirkulane morala imeti razvojne projekte že pripravljene. Zato podajamo pobudo, da Občina Cirkulane v najkrajšem možnem času začne s pripravo vizije in strategije razvoja Občine Cirkulane na javen in transparenten način z vključevanjem vseh možnih resursov v ožjem in širšem lokalnem okolju.

 

Občine Cirkulane je na občinski seji dne, 17.12.2014 sprejel proračun Občine Cirkulane za leto 2015. Skladno z 31. členom ZJF predloži župan sprejeti odlok o proračunu občine Ministrstvu za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju. Občine pošljejo Ministrstvu za finance celotno gradivo v zvezi z občinskim proračunom, ki ga je sprejel občinski svet, in sicer odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter obrazložitve.


Tako Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o sprejetih proračunih občin, ki jih lahko obdela na ravni države. Sprejeti načrti razvojnih programov so za neposredne uporabnike državnega proračuna (ministrstva) skladno z določbami ZFO-1 tudi podlaga za dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v občinah.

 

Več informacij lahko najdete tukaj.

 

Opomba uredništva: Proračun in obrazložitve proračuna najdete v priponki.

Oglejte si tudi