Logo MojaObčina.si
JUTRI
15°C
4°C
SRE.
15°C
3°C
Oceni objavo

Na 24. redni seji občinskega sveta je potekala tudi razprava o investiciji države in Občine Cirkulane v Dolanah

V ponedeljek, 9.7.2018 je potekala 24. redna seja občinskega sveta Občine Cirkulane, na kateri so obravnavali 10. točk dnevnega reda, med drugim tudi točko Predlog prodaje nepremičnin v obrtni coni v Dolanah.

Razvoj poslovnega okolja za podjetništvo je v naši občini izrednega pomena. Že v procesu ustanavljanja samostojne občine je bila leta 2000 v Elaboratu za ustanovitev Občine Cirkulane kot razvojna prioriteta za razvoj občine in gospodarstva izpostavljena potreba po širitvi prostora za izgradnjo poslovno gospodarskih objektov na območju Dolan. Žal se Občina Cirkulane v začetnih letih obstoja z državo ni uspela dogovoriti o realizaciji takšnega projekta v našem prostoru.

V SMC Cirkulane smo v letu 2014, torej že v začetku svojega delovanja, v programska izhodišča kot enega od ciljev zapisali tudi razvoj in razširitev poslovne cone v Dolanah. 25. avgusta 2015 je na našo pobudo Cirkulane obiskal Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki smo mu podrobneje predstavili obstoječo poslovno okolje v občini in gospodarske možnosti razvoja na območju Dolan z razširitvijo gospodarske cone.

Veseli nas, da je Vlada Mira Cerarja prisluhnila takšnim iniciativam iz obmejnih problemskih obočij na podeželju in jim omogočila razvojno spodbudo. Tako je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017.

Na razpis so se lahko prijavile lokalne skupnosti in Občina Cirkulane je takoj aktivno pristopila k pripravi ustrezne dokumentacije in na razpisu tudi uspela. Tako je v začetku leta 2018 minister Zdravko Počivalšek podpisal pogodbo o razširitvi ekonomsko – poslovne cone Dolane.

V sklopu delovanja programskega odbora za gospodarstvo pri SMC smo bili tudi eden od pobudnikov sprejetja Zakona o investicijah. Vlada RS je v juliju 2018 sprejela Uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo. Uredba služi tudi kot podlaga samoupravnim lokalnim skupnostim, v kolikor želijo prodati nepremičnino po cenah, ki so nižje od tržnih. Slednje tudi pomeni, da lahko Občina Cirkulane ponudi podjetnikom urejene prostore pod tržno vrednostjo, v konkretnem primeru je to 5€ na m2.


Mira Petrovič (SMC), članica občinskega sveta Občine Cirkulane: »Podpiram predlog, da se zemljišča v nastajajoči obrtni coni prodajo pod tržno vrednostjo, saj s tem zasledujemo osnovni cilj projekta, torej spodbujanje gospodarskega razvoja našega območja. Prav zaradi tega pa je potrebna tudi velika pazljivost in transparentnost pri prodaji teh zemljišč, na kar sem na seji občinskega sveta opozorila v razpravi in prosila za pojasnila.  Žal  natančnejših odgovorov na zastavljena vprašanja nisem dobila, zato o tej točki dnevnega reda nisem mogla glasovati.«


Jernej Golc, član programskega odbora za gospodarstvo v SMC in občinski koordinator SMC: »Izredno me veseli, da dajejo naše delo in prizadevanja konkretne rezultate v prostoru, v katerem živimo. To so tudi  dokazi, da smo v času Vlade RS pod vodstvom Mira Cerarja uspešno povezovali lokalne interese in projekte z državno ravnijo, kar v konkretnem primeru za poslovno cono v Dolanah ni doslej uspelo nikomur. Sem pa zelo razočaran nad odnosom in izjavami župana Janeza Jurgeca, ki skladno z načeli  stranke SDS, katere član je, žali in verbalno napada nekatere občinske svetnike in Vlado RS, ki je omogočila pridobitev sredstev za izvedbo investicije v Dolanah. V SMC Cirkulane smo ogorčeni zaradi verbalnega napada na našo občinsko svetnico Miro Petrovič, ki ga je izvedel župan, na 24. redni seji občinskega sveta Občine Cirkulane, zaradi njenih vprašanj o investiciji v Dolanah.  S tem je prekoračil vsa osnovna demokratična načela delovanja občinskega sveta. Občinski svetniki nosijo poleg župana in nadzornega odbora občine veliko odgovornost, saj odločajo o prihodnosti občine in ljudi, ki živimo v njej. Zato morajo pred glasovanjem s strani občinske uprave dobiti vse odgovore na zastavljena vprašanja, saj v nasprotnem primeru nimajo relevantnih podatkov za svojo odločitev. Žal je to še le en dokaz, da je doktrina načina vodenja s strani SDS-a takšna, da ne upošteva osnovnih demokratičnih načel. Namesto tega z ustrahovanjem in poniževanjem zatira vsakršno razvojno naravnano iniciativo - tudi v tako malem kraju v Sloveniji, kot so Cirkulane.«

Oglejte si tudi