Logo MojaObčina.si
DANES
19°C
2°C
JUTRI
22°C
4°C
7869

Slavnostno začeli delo novi župan Matija Kovač in 33 mestnih svetnikov

Na konstitutivni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje so novi župan Matija Kovač in 33 mestnih svetnikov, ki so bili izvoljeni na nedavnih lokalnih volitvah, slavnostno prisegli in začeli svoj mandat v novem sklicu mestnega sveta. Ob tem so se vpisali v knjigo županov Mestne občine Celje in svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. V pozdravnem nagovoru, potem ko je prejel župansko lento, je Matija Kovač  izrazil prepričanje, da bo mestni svet tudi v novi sestavi negoval že tradicionalno poznano kulturo spoštljive medsebojne komunikacije in soustvarjal pogoje za vzpostavitev tega organa kot foruma za vsebinsko, domišljeno in v prihodnost zazrto razpravo. Prva naloga, ki jo je opravil mestni svet v novi sestavi je bilo imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade. 


Konstitutivna seja se je sicer začela s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev članov mestnega, volitev za župana ter volitev za člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Sejo je, kot določa poslovnik, vodil najstarejši svetnik, Leon Podlinšek, iz stranke SDS. Sledilo je imenovanje mandatne komisije, ki je pregledala potrdila o izvolitvi članov mestnega sveta, o izvolitvi župana in potrdila mandate.  

V nadaljevanju so novoizvoljeni mestni svetniki prebrali slovesno prisego, »da bodo dolžnosti člana sveta opravljali vestno in odgovorno, spoštovali pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Celje ter z vsemi močmi delovali za čast, blaginjo in razvoj Mestne občine Celje in njenih občank in občanov.« Članice in člani mestnega sveta za mandatno obdobje 2022 – 2026 so se vpisali v knjigo županov in svetnikov Mestne občine Celje. 

Za govornico je prisegel novi župan Mestne občine Celje, Matija Kovač, se vpisal v knjigo, svetnik Leon Podlinšek pa mu je nadel župansko lento, simbol županske funkcije. Matija Kovač je nagovoril novi mestni svet in ostale zbrane v veliki dvorani Narodnega doma. 

V uvodu svojega govora se je novoizvoljeni župan zahvalil svojim predhodnikom, številnim posameznicam in posameznikom, ki so mesto v njegovi bogati in slavni zgodovini postavljali na prvo mesto ter skrbeli za skupnost in soljudi. »Med njimi gre še posebna zahvala nekdanjemu županu Bojanu Šrotu, od katerega danes po 24-tih letih prevzemam odgovornost za zastopanje Mestne občine Celje. S svojim načinom dela in vodenja mesta je veliko prispeval k široki politični vključenosti in političnemu sodelovanju, ki je ena od značilnosti celjske lokalne samouprave. Zahvala gre tudi za vso opravljeno delo, ki ga je v tako dolgi dobi res težko izmeriti. Mesto se je v tem času bistveno spremenilo«, je povedal Matija Kovač. 

Kot je v nadaljevanju še dejal, smo danes lahko ponosni na številne dosežke, dobro urejeno komunalno infrastrukturo, dobro vzpostavljene sisteme družbene solidarnosti, kot so izobraževanje, zdravstvena varnost, šport itn, kar daje oporo za uspešno nadaljevanje dela. »Na izkušnjah iz preteklosti se morama najprej naučiti, da lahko prihodnost gradimo le skupaj. Osredotočeni na ta trenutek, v stiku z aktualnimi družbenim in okoljskim stanjem. Ta fokus nas bo razbremenil teže bremena preteklosti in skrbi, ki jih imamo glede prihodnosti. Le tako bomo kos nenehnim spremembam, ki so v edina stalnica v naših življenjih. Izzivov, ki jih sedanjost prinaša je res veliko, za posameznika veliko preveč, za skupnost, ki deluje povezano pa ravno prav in da jih lahko skupaj premoščamo.»

Kot je še poudaril Matija Kovač, je njegov pristop k političnemu sodelovanju je javno deklariran kot odprt in vključujoč. Dejal je, da je v preteklih dneh vse politične skupine povabil k pogovorom in da so se prav vse pozitivno odzvale.  


»Poleg nenehnega dialoga med nami bo način delovanja, za katerega se zavzemam, skušal krepiti vlogo ožjih delov občine, splošne javnosti in civilne družbe v našem mestu. Verjamem, da smo v tem času drug drugega dobro slišali. Z moje strani so bile kot temeljne prioritete postavljeni napori pri urejanju prostora, stanovanjski gradnji, gospodarskem razvoju, energetiki, varovanju okolja, prometu, projektu na področju kulture, športa in javnih površin. Zelo pomembna mi je participacija občanov in delo na splošni urbani atmosferi. Predstavniki svetniških skupin ste mi predstavili številne ideje in lastne prioritete, večina teh se sklada z mojo vizijo, ki sem jo v zadnjem času predstavljal, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so me presenetile in navdušile. Želim si, da bi čim več teh idej uspešno in v medsebojnem dialogu tudi uresničili. «   

Novi župan je v svojem nastopnem govoru še povedal, da je podžupansko mesto namenil dvema največjima svetniškima skupinama v mestnem svetu, Celjski županovi listi Slovenije in Gibanju Svoboda. Podžupan iz te stranke bo Uroš Lesjak, kdo bo podžupan ali podžupanja iz CŽL pa bo znano v prihodnjih dneh, ko bodo določena tudi področja, s katerima se bosta podžupana ukvarjala. 
Novi Mestni svet Mestne občine Celje sestavlja 9 svetnikov Celjske županove liste Slovenije, 8 svetnikov Gibanja Svoboda, 5 svetnikov Slovenske demokratske stranke, 3 svetniki Socialnih demokratov, 2 svetnika imata Levica in Vesna ter Celjska neodvisna lista, po enega svetnika pa Lista za Celje, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Slovenska ljudska stranka in Stranka za delovna mesta. Več o poimenski sestavi novega mestnega sveta na naši spletni strani 

https://moc.celje.si/mestni-svet-3/clani-mestnega-sveta
  Foto: Edo Einspieler

Video: Televizija Celje 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi