Logo MojaObčina.si

Brežice

DANES
24°C
1°C
JUTRI
23°C
5°C
1235

Vzpostavitev kotlovnice vrtca v Artičah

Predmet javnega naročila je izvedba del vezanih na vzpostavitev kotlovnice za nov objekt vrtca pri OŠ Artiče in sicer:
1.    Izvedba geosond, povezav do toplotne črpalke, toplotna črpalka in hranilnik.
2.    Vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 2 (dveh) let od prevzema objekta vrtca.
Predmet tega javnega naročila ni izvedba gradbeno-obrtniških in drugih instalacijskih del ter zunanja ureditev objekta.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00106 – OŠ Artiče".

Javno naročilo je povezano s projektom javno-zasebnega partnerstva »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice«. Za operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za oddajo ponudb: 26. marec 2020 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 26. marec 2020 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: mDec('pdlowr=ylopd1}xsdqflfCeuh}lfh1vl', 'ylopd1}xsdqflfCeuh}lfh1vl', '', '','1');

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vzorec pogodbe za izvajanje storitev vzdrževanja in upravljanja - objava do 4. 2. 2020

Projektna dokumentacija

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi