Logo MojaObčina.si
DANES
30°C
18°C
JUTRI
28°C
18°C
Oceni objavo

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMA OBJEKTOV ZA IZVAJALCE PROGRAMOV ŠPORTNE REKREACIJE V LETU 2023

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje najema objektov za izvajalce programov športne rekreacije v letu 2023.

Predmet javnega razpisa je  sofinanciranje najema športnih objektov za izvajalce programov športne rekreacije v letu 2023.

Okvirna vrednost razpisa za leto 2023: Sredstva v višini 10.000,00 €, namenjena za sofinanciranje najema športnih objektov za izvajalce programov športne rekreacije v občini Brežice so zagotovljena na proračunski postavki 00626 – športne aktivnosti občank in občanov.

Rok za oddajo prijav je 25. 6. 2023 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 25. 6. 2023.

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR ŠPORTNA REKREACIJA«.Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja/prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Damjan Žerjav, svetovalec s področja dela oddelka (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, soba 35)

T: 07 620 55 34, M: 051 675 408

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

Prijavni obrazci:

1. JR SPORTNA REKREACIJA 2023.pdf

2. 2023 OBRAZEC 1 - Splošni podatki, izjava in privolitev JR-športna rekreacija.docx

3. 2023 OBRAZEC 2 - Športni programi redne vadbe.docx

4. 2023 OBRAZEC 3 - Skupni urnik prijavljenih programov po objektih.docx

Oglejte si tudi