Logo MojaObčina.si
DANES
23°C
14°C
JUTRI
25°C
11°C
Oceni objavo

4. redna seja Občinskega sveta Občine Bovec

Seje se je udeležilo vseh 12 članov OS Občine Bovec. Najprej so v prvi točki potrdili dnevni red in zapisnika 1. in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec.

V drugi točki so se seznanili z Letnim Poročilom družbe Sončni Kanin d.o.o. za leto 2022, s katerim je svetnike seznanila Manuela Božič Badalič, direktorica družbe Sončni Kanin d.o.o., Marko Gorjanc, predsednik  Nadzornega sveta družbe Sončni Kanin d.o.o., pa se je ob poročilu o seji Nadzornega sveta in ugotovitvah, dotaknil tudi potrebnih sprememb ob vzpostavitvi novega Kanina. Ob vseh pozitivnih in negativnih ugotovitvah je bilo končno skupno mnenje in strinjanje svetnikov, da Kanin mora živeti in k temu bi moral prispevati celotni turistični produkt. Vsekakor pa je Zakon o Kaninu s financiranjem gradnje novih žičniških naprav s spremljajočo infrastrukturo s strani države edina možna rešitev.

Letno poročilo so svetniki potrdili soglasno.

V tretji točki je župan Občine Bovec imenoval Komisijo za gradnjo novega Kanina. Sestavljajo jo svetniki: Danijel krivec (SDS), Jure Žurej (Lista za Posočje – Bovec), Miha Sotlar (Županova lista – Gradimo Bovško naprej) in Katarina Barbara Ostan Koren, direktorica uprave Občine Bovec.

OS je županov predlog soglasno podprl.

Župan je predlagal tudi Komisijo za turizem:

Sestavljajo jo Juri Žurej, predsednik, Slavka Kenda, Erik Cuder in Cecilija Avsenik, Občina Bovec

V četrti točki so svetniki potrdili Spremembo cenika vozovnic za smučišče Kanin za poletje 2023, z dodatkom, da je za otroke iz Občin Bovec, Kobarid in Tolmin do 10 leta starosti prevoz brezplačen, od 10. do 15. leta pa za polovično ceno po veljavnem ceniku.

V peti točki so se svetniki odločali o Dodelitvi upravljanja objekta Trg golobarskih žrtev 47, Bovec  (prenovljen  objekt bivše Nove KBM) za namen TIC Bovec Turizmu  Dolina Soče, v šesti točki pa o Dodelitvi upravljanja trdnjave Kluže Turizmu Dolina Soče.

Oba predloga so svetniki skupaj s predlogi popravkov pogodb in sklepov, potrdili.

V sedmi točki Imenovanje predstavnikov Občine Bovec v Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, Varnostni sosvet ter Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska.

Za predstavnike Občine Bovec v Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu in Varnostni sosvet je OS Občine Bovec soglasno potrdil Kristjana Omeroviča in Mira Bozjo ter v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska Moniko Kemper.

Za predstavnika Občine Bovec v Skupščini Komunale Tolmin so svetniki soglasno potrdili Tjašo Komac.

V osmi točki Predlog Sklepa o izplačilu nadomestila članom Občinske volilne komisije za naknadne volitve člana KS Žaga v volilni enoti 2 – Log Čezsoški, so svetniki sprejeli sklep:

Člani volilnih organov, ki sodelujejo pri naknadnih volitvah za člana KS Žaga v volilni enoti 2 – naselje Log Čezsoški so upravičeni do enkratnega nadomestila, in sicer:

– predsednica, tajnica, člani/ice in namestniki/namestnice OVK  so upravičeni do izplačila nadomestila v višini 35% od nadomestila za redne volitve, ki je določeno v drugem odstavku 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah. Izplačilo opravi računovodstvo Občine Bovec.

V deveti točki so svetniki obravnavali Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022. Zmago Skobir, predsednik Nadzornega odbora Občine Bovec, je povedal, da Nadzorni odbor ni zaznal nepravilnosti. OS Občine Bovec je potrdil Zaključni račun za leto 2022 soglasno.

V deseti točki so svetniki soglasno potrdili Ukinitev javnega dobra.

V enajsti točki Urejanje prometa in problematika parkiranja v Občini Bovec so svetniki obravnavali problematiko brez predstavnikov Medobčinske uprave, ki se seje OS niso udeležili. Prisoten pri tej točki je bil le Damjan Žagar, načelnik PP Bovec.

V tej točki so se svetniki na predlog Liste za Posočje – Bovec kritično dotaknili dela medobčinske redarske službe, podali pa so tudi predloge, po katerih bi plačljivo parkiranje po kategorijah določali z abonmaji. Predstavljen je bil sistem, ki trenutno velja v Kranjski Gori.  Namen je zagotoviti brezplačno parkiranje za domačine in tiste, ki z dejavnostjo že plačujejo davke Občini Bovec. Ugotavljali pa so tudi, da je na Bovškem veliko pomanjkanje parkirišč, kar bo v prihodnje nujno treba strateško urejati. Kritika je letela tudi na delo redarske službe in policije. Pri tem je Žagar poudaril, da ob tem številu policistov na tako velikem območju ni mogoče pričakovati, da bi bila patrulja v vsakem trenutku na vseh mestih. Svetniki so se dogovorili, da ustanovijo Komisijo, ki se bo podrobneje lotila problematike.

Gradiva so objavljena

Gradiva so objavljena TUKAJ

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

Oglejte si tudi