Logo MojaObčina.si
DANES
29°C
14°C
JUTRI
30°C
15°C
Oceni objavo

Nova ulica in nove ideje o biomasi

Ogrevanje na lesno biomaso, nakup gasilskega vozila, turistična taksa in prometna strategija so bile glavne teme 9. redne občinske seje, na kateri so se svetniki in občinska uprava zbrali v sredo, 17. aprila 2024.

Tretji poskus biomase
Svetniki so uvodoma obravnavali študijo o možnosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v ožjem središču Borovnice. Občani se boste verjetno spomnili, da gre že za tretji poskus takšnega projekta. Prvi, v kompleksu nekdanje tovarne Liko, je bil neuspešen zaradi spora s ceno energije, pri drugem poskusu, v bližini zdravstvenega doma, so bile težave s samo lokacijo. Župan Peter Črnilogar je spomnil, da se trenutno občinski objekti ogrevajo pretežno s kurilnim oljem, ki ga bo treba zamenjati z bolj trajnostnim energentom. “Ker plin postaja rizičen energent, se kot alternativa kaže lesna biomasa. V kakšni obliki, ali v obliki sekancev ali peletov, bi prepustili stroki.”

Poročevalec študije Peter Petrovčič je pojasnil, da ima projekt dve fazi. Prva vključuje zgolj stavbe, ki so v občinski stavbi, torej osnovno šolo, vrtec, morebitno bodočo telovadnico, občinsko stavbo, v drugi fazi pa bi se sistem širil tudi na stavbe občanov. “Ljudem se na tej fazi nič ne vsiljuje, ampak se izvede zaradi prikaza dobre prakse.” Pomisleki so v PM delcih, je razpravo odbora za prostorsko planiranje, ki sicer podpira projekt tako z ekonomskega kot ekološkega vidika, povzel predsednik Aljoša Žerjav, zato so pozvali k ustreznim filtrom naprave in ustreznemu merjenju. »Študija je podlaga za potencialni projekt. Ključno je, da se izgradnja izvede kvalitetno.« Tudi sicer so svetniki podprli projekt in pohvalili občino, da je znova pristopila k ogrevanju na lesno biomaso. Gre v tretje rado?

Celostna prometna strategija znova v razpravi
Tudi o celostni prometni strategiji je bilo v naši občini v preteklosti že veliko govora, zopet pa je tema aktualna zaradi strateškega dokumenta, s katerim so se svetniki seznanili in ga pripravlja podjetje PNZ. Vodja za strateške projekte na občini Andrej Klemenc je pojasnil, da se rok veljavnosti stare strategije izteče letos, zato morajo pripraviti nov dokument, ki je pogoj za pridobivanje sredstev na državnih in evropskih razpisih. “Dokler pa ne bo obvozne ceste do Kotov, so naše roke bolj ali manj zvezane,” je pripomnil Klemenc. Predstavnica podjetja PNZ Lea Rikato Ružić je pojasnila, da je namen strategije opredelitev ukrepov na področju prometa s ciljem boljše kakovosti življenja. Pri tem se bo vključilo tudi širšo javnost, zato je že sedaj vse povabila k sodelovanju na javnih razpravah.

Turistična taksa
Občina pripravlja tudi odlok o turistični taksi. Kot je dejal Andrej Klemenc, pred leti, ko so oblikovali razvojne strategije na področju turizma, praktično v občini skoraj ni bilo prenočitvenih kapacitet. Takrat turistične takse niso odvajali, saj je bil to eden od ukrepov za spodbujanje turizma v naši občini. Zdaj so se po besedah Klemenca stvari spremenile in je “število nočitev postalo statistično prepoznavno”. Predlaga uvedbo turistične takse v višini 1,25€, ta sredstva pa bi bila porabljena tudi za promocijske namene turizma. Svetniki so predlog potrdili, odlok je v 30-dnevni obravnavi.

Novo gasilsko vozilo bo sofinanciralo tudi podjetje Fenolit
Pri točki o nakupu gasilskega vozila sta se svetnikom pridružila predstavnika PGD Borovnica Jaka Mihevc in Peter Žitko, ki sta pojasnila, da je njihovo 37 let staro vozilo ujel zob časa in stvari ne sledijo tehniki, tudi varnost ni zagotovljena. “Borovnica je postala velik kraj in tudi kompleksnih intervencij je vse več. Poleg naše strokovne sposobnosti je potrebno imeti tudi ustrezno tehniko.”
Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 300.000€ z DDV, levji delež bosta prispevala Občina Borovnica in Fenolit d.d. Vozilo želijo v garažo zapeljati vsaj do leta 2026, saj to pričakuje tudi inšpekcijski pregled. Svetniki so pohvalili napor, da so k sofinanciranju prepričali tudi podjetje Fenolit in da bo nadgradnja vozila izvedena preko javnega razpisa, da bo zadeva kompletno transparentna. Svetniki so soglasno sprejeli sklep, Mihevc in Žitko pa sta se zahvalila za podporo in obljubila, da se bodo še naprej trudili v dobro krajanov.

Svetniki soglasno potrdili Zaključni račun proračuna
Svetniki so pohvalili delovanje občinske uprave, ki je na prihodkovni strani dosegla indeks 96%, na odhodkovni strani pa 80%. Kljub večjima investicijama v letu 2023 (kolesarska povezava in vodovod Borovnica - Breg ter nova knjižnica Borovnica) se občina v letu 2023 ni zadolžila.

Nova ulica “Struge”
Svetniki so nadalje potrdili spremembe pravilnika sofinanciranja športa in kulture ter imenovanje nove ulice Struge. Zanimalo jih je še, kako občina komunicira v zvezi z obnovo ceste proti Vrhniki, kako je s prestavitvijo igral na igrišču na Dolu, predlagajo pa celovito ureditev področja plakatiranja, ljudem prijaznejši delovni čas lekarne in uporabo Prostoferja tudi za ljudi s terapijami.

Rok Mihevc

 

 

Oglejte si tudi