Logo MojaObčina.si
DANES
31°C
13°C
JUTRI
31°C
16°C
Oceni objavo

01. JUNIJ 2024 - OČISTIMO GORENJSKO INVAZIVK

Invazivne tujerodne rastline s svojim agresivnim širjenjem povzročajo ogromno škodo v naravnem
okolju. Zato smo se različni partnerji na osnovi lanskoletnega primera dobre prakse, ko je
akcija povezala 8 gorenjskih občini, tudi letos odločili, da skupno akcijo Očistimo Gorenjsko
invazivk ponovimo. Na akcijo vabimo vse zainteresirane posameznike ter različna društva.
Mestna občina Kranj, Očina Kranjska Gora, Občina Bled, Občina Žiri in KS Kamnik Center ter Zavod
Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, OŠ Šenčur, OŠ Franceta prešerna Kranj, OŠ
Predoslje in BC Naklo in Razvojna agencija Sora skupaj organizirajo delovno akcijo Očistimo
Gorenjsko invazivk, ki bo namenjena odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na
območju omenjenih občin. Potekala bo v soboto, 1. junija 2024, z začetkom ob 9.00.
Na izbranih občinskih zemljiščih bodo organizatorji, šolarji, dijaki, taborniki in prostovoljci
odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Na terenu bodo prostovoljce pri prepoznavanju
invazivnih tujerodnih rastlin usmerjali za to usposobljeni koordinatorji. V kratkem bodo tudi
dokončno določili lokacije odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst, torej mesta, kjer bo
akcija potekala.
Na območju Gorenjske je glede na podatke portala Invazivke.si trenutno zabeleženih približno 40
invazivnih tujerodnih vrst. Najpogostejše so žlezava nedotika, enoletna suholetnica, kanadska in
orjaška zlata rozga ter japonski dresnik. V naravi se vedno pogosteje pojavljajo tudi nekatere druge,
ki so »pobegnile« z vrtov in parkov, na primer metuljnik (davidova budleja), lovorikovec,
severnoameriške nebine, navadna barvilnica, sirska svilnica in deljenolistna rudbekija. V naravi se
razširijo po naravni poti s semeni, ki jih raznašajo veter, voda in ptice. Širijo se tudi s človeško
pomočjo, kadar jih namesto v zbirni center ali na domači kompost nepravilno odlagamo v naravi.
Invazivne tujerodne rastline pogosto tvorijo goste sestoje, ki negativno vplivajo na biotsko
raznovrstnost, saj izpodrivajo domorodne vrste in povzročajo gospodarsko škodo. Negativno lahko
vplivajo tudi na človeško zdravje. Ko se invazivne tujerodne vrste v naravi ustalijo, se začno spontano
širiti, pri čemer ima vsaka vrsta svojo strategijo. Pogosto pa pri tem poleg naravnih dejavnikov (veter,
voda, prostoživeče živali ipd.) pomagamo tudi ljudje.
Z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst lahko učinkovito preprečimo ali omejimo njihovo
širjenje ter s tem zmanjšamo negativne vplive.

Oglejte si tudi