Logo MojaObčina.si
JUTRI
9°C
-3°C
NED.
4°C
-6°C
6467

Otvoritev modernizacije lokalne ceste Božje

V petek 14.10.2022 je potekala otvoritev modernizacije lokalne ceste Oplotnica - Božje - Koroška vas. 

I. faza modernizacije LC 440251 Oplotnica –Božje –Koroška vas je v zaključena. Izvedena je tudi kanalizacija, ki je sicer bila predvidena v II. fazi izvedbe. I. faza je bila razdeljena na dve podfazi od katerih se je II. podfaza izvedla v letu 2019, I. podfaza pa v letu 2020 v skupni dolžini 780 m..

Izvedla se je širitev na 3,5 m asfaltnega vozišča v dolžini 800 m. Po izvedenem izkopu in ureditvi temeljnih tal se je izvedla spodnja nevezana plast voziščne konstrukcije kamnita, greda-posteljica v debelini 40 cm iz drobljenca 0-125 mmm ter nadalje zgornja nevezana nosilna plast voziščne konstrukcije, tamponski sloj v debelini 20 cm iz drobljenca 0-32 mm. Nato je bila izvedena vgradnja bitumenskega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm in bitumenskega betona AC8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm. Uredilo se je odvodnjavanje vozišča z asfaltnimi muldami, vtočnimi jaškami, cevnimi prepusti in odvodnimi kanalizacijskimi cevmi. Zaščitili so se obstoječi komunalni vodi ter zgradila CATV kanalizacija v sredini vozišča.

Na osnovi projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje MGR Projektiva, d.o.o. je podjetje AGM Nemec, d.o.o. izvedlo gradbena dela pod strokovnim nadzorom podjetja GINS, d.o.o.

Z najugodnejšim ponudnikom AGM Nemec, d.o.o., izbranim na javnem razpisu je Občina dne 1.4.2019 podpisala pogodbo v vrednosti 332.854,94 EUR. Dejanska vrednost izvedenih del znaša 295.916,89 EUR, od katerih smo 275.400,93 EUR uspešno pridobili na MGRT.

V letih 2016, 2017 in 2018 smo pridobili projektno dokumentacijo, predhodno še geodetski posnetek in izvedli geološke preiskave v skupni vrednosti 12.053,60 EUR.

V letu 2019 in 2020, ko smo pričeli z gradbeni deli pa smo poleg njih, skladno z veljavno zakonodajo, pripravili varnostni načrt in izvajali koordinacijo varstva pri delu in strokovni gradbeni nadzor v skupni vrednosti 15.741,09 EUR, od katere smo 5.307,00 EUR pridobili od MGRT.

Z 1.869,65 EUR pa smo pokrili stroške kanalizacijskih cevi, za izvedbo kanalizacije čez zemljišča, ki služijo kot travnik oz. pašnik in ni bila predvidena v projektni dokumentaciji. Dela so izvedli lastniki zemljišč v lastni režiji.

Skupna vrednost projekta ki je bil zaključen 16.10.2020, upoštevajoč vse zgoraj navedene faze, znaša 325.581,16 EUR od katerih smo s strani MGRT pridobili 280.707,93 EUR.

V letu 2021 smo dogradili še kanalizacijo, ki je bila planirana v II.fazi, vendar je bila njena izgradnja nujna za kvalitetno odvodnjavanje ceste. Strošek je znašal 9.331,58 EUR. Tako je celotna investicija znašala 334.912,74 EUR.

Cesta predstavlja kvalitetno in prometno varno pridobitev za prebivalce občine, ki živijo na tem območju, kakor tudi za vse ostale uporabnike. Z dokončanjem II. faze v prihodnosti, pa bo sklenjena povezava z sosednjo občino, kar bo znižalo tudi stroške rednega vzdrževanja.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi