Logo MojaObčina.si

Zagorje ob Savi

DANES
9°C
-4°C
JUTRI
10°C
-6°C

Župan sklical 6. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)

S K L I C U J E M 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v

ČETRTEK, 20. JUNIJA 2019 ob 18.00 URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, 
Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje ob Savi.

Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED 

1.   Sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 15. 4. 2019 

2.   Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

3.   
Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini  Zagorje ob Savi

4.   Seznanitev z letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (
GRADIVO)

5.   Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Policijske postaje Zagorje ob Savi za leto 2018 (GRADIVO)

6.   Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2018 ter obravnava in sprejem Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi (
POROČILO, OPVZAKLJUČKI)

7.   Občinski podrobni prostorski načrt za območje OP 5 ZS 34 - Podkraj del v Zagorju ob Savi - obravnava in sprejem (GRADIVO; ZIP 52,8 MB)

8.   Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (GRADIVO)

9.   Predlog dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi
 za leto 2019 – 2. sprememba in dopolnitev (GRADIVO) 
10. Predlog za izdajo soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – obravnava in sprejem (GRADIVO) 

11. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – 1. obravnava in sprejem (GRADIVO

12. 
Predlog Odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča na območju občine Zagorje ob Savi (GRADIVO) 

13. Volitve, imenovanja, razrešitve:

-  Predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2019
-  Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstveni dom Zagorje ob Savi-  Sklep za imenovanje skupščine Javnega podjetja Komunala Zagorje ob SaviŽUPAN
Matjaž Švagan
GRADIVO:
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Gradivo k 13. točki bo objavljeno po predhodni obravnavi na seji KMVVI. 

VABLJENI:
1.   
Člani občinskega sveta 
2.   
Nadzorni odbor
3.   
Vodje oddelkov v občinski upravi
4.   
Minister za javno upravo, Rudi Medved 
5.   
Načelnica UE Zagorje ob Savi, Irena Drašlar
6.   
Novinarji 

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI: 
1.   Damjan Gajšek, komandir Policijske postaje Zagorje ob Savi - k 5. točki
2.   Sebastjan Zmrzljak, direktor MIR Zasavje - k 6. točki
3.   Igor Martinšek, Terragis d.o.o., Ljubljana - k 12. točki

V VEDNOST:
1.   
Političnim strankam
2.   
Krajevnim skupnostim

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi