Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
10°C
3°C
JUTRI
11°C
5°C
Avtor: Občina Vransko,

Javno naznanilo o javni predstavitvi predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Vransko

Datum objave: 17. 09. 2020
Številka razpisa: 842/2020-1

Na podlagi 12., 13. in 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) in 43. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) ),  ter 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko objavlja naslednje

 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI PREDSTAVITVI

predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Vransko

 

I.

Javno se razgrne predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.         

II.

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjen načrt izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

III.

Javna predstavitev bo trajala v času od 17. 9. 2020 do 24. 9. 2020.

IV.

Predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh bo javno predstavljen in razgrnjen v sprejemni govorilnici Občine  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, v času uradnih ur občinske uprave, ter na spletni strani Občine  Vransko (www.vransko.si). 

V.

V času javne predstavitve lahko dajo pripombe in predloge na razgrnjen predlog načrta vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge k predlogu načrta se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve v času uradni ur  občinske uprave ali pošljejo na naslov Občine  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Vransko«. Pripombe se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si ali se jih poda ustno v času predstavitve. 

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve, 24. 9. 2020.                                             VI.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Vransko in posreduje lokalnim medijem. 

 

Št.: 842/2020-1                                                               Župan Občine Vransko

Vransko, dne 16.  9. 2020                                                       Franc Sušnik  

Všečkaj objavo