Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
18°C
10°C
PET.
18°C
9°C
Avtor: Občina Vransko,

Javna dražba za prodajo nepremičnin parc. št. 1420, k.o. 1012 – Vransko v izmeri 410 m2 in stavba št. 122 v izmeri 835,80 m2 na naslovu Vransko 128, Vransko (Inde) ter parc. št. 785/4, k.o. 1012 – Vransko v izmeri 505 m2

Datum objave: 15. 03. 2021
Številka razpisa:

OBČINA VRANSKO, Vransko 59, Vransko, ki jo zastopa župan Franc Sušnik, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti -1 (ZSPDSLS-1, Ur.l. RS št. 11/18) v zvezi s 13. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 11/18) objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin parc. št. 1420, k.o. 1012 – Vransko v izmeri 410 m2 in stavba št. 122 v izmeri 835,80 m2 na naslovu Vransko 128, Vransko (Inde) ter parc. št. 785/4, k.o. 1012 – Vransko v izmeri 505 m2.Dražitelji morajo najpozneje 3 dni pred pričetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene za predmet prodaje, ki jo nakažejo na transakcijski račun OBČINA VRANSKO, Vransko 59, Vransko, št.: 01389-0100004803 odprt pri UJP, namen plačila: varščina za javno dražbo Vransko - Inde.


Javna dražba bo dne 6. 4. 2021 ob 9:00 uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130/c, Vransko.


Objava javne dražbe je priložena.


Všečkaj objavo