Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
17°C
12°C
JUTRI
20°C
4°C
Avtor: Občina Vransko,

Javno naročilo - Obnova LC 490112 Prapreče-Lipa, II. faza

Datum objave: 23. 08. 2018
Številka razpisa: 4303-06/2018-08
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 IN 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo naročila male vrednosti OBNOVA LC 490112 PRAPREČE-LIPA, II. FAZA. Predmet javnega naročila je obnova dveh dotrajanih odsekov (Prapreče-Kale in naselje Vologa) lokalne ceste št. 490112 Prapreče-Lipa v skupni dolžini 875 m. Obseg del je razviden iz priloženega popisa del. Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot so razvidne iz te dokumentacije in njenih prilog. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Všečkaj objavo