Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
6°C
4°C
ČE.
9°C
-4°C
Deli
2603

Vse, kar je dobro vedeti o civilni poroki

Vsi, ki razmišljate o poroki, najverjetneje najprej pomislite na poročno obleko, poročni prstan, koga boste povabili na poroko, kje in kdaj se boste poročili ... Seveda je vse to zelo pomembno, vendar ne smete pozabiti na nekoliko manj prijetna opravila, in sicer na predhodno prijavo na upravni enoti.

 

Kako poteka postopek prijave poroke?

 

Poroko prijavite v matični službi na upravni enoti, kjer želite skleniti partnersko ali zakonsko zvezo. Z matičarjem se dogovorite za datum in uro med prostimi termini. Matičar vas ob prijavi opozori na pogoje za veljavnost zakonske oz. partnerske zveze in se prepriča o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni. V prijavi izjavite, da svobodno sklepate zvezo in da so izpolnjeni pogoji za njeno  veljavnost. V postopku prijave potrebujete veljaven osebni dokument. V primeru, ko bodo pri sklenitvi zveze prisotne tudi priče, je potrebno priložiti podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Prisotnost prič namreč ni več potrebna, prav tako niso potrebni prstani.

 

V primeru, da ste tujec in se želite poročiti, za prijavo potrebujete dokaz o tujem državljanstvu (potna listina ali potrdilo o državljanstvu), izpisek iz rojstne matične knjige, ki ne sme biti starejši od šest mesecev (na mednarodnem obrazcu, če sta državi podpisnici pariške ali dunajske konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig) in potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan ste, da ni zadržkov za sklenitev zakonske oz. partnerske zveze, in potrdilo o samskem stanu. Vse listine morajo biti prevedene v slovenski jezik in overjene v skladu z določili Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu. Overitev ni potrebna, če je partner državljan države, s katero je sklenjen dvostranski sporazum ali je podpisnica Haaške konvencije  zadostuje žig Apostille.

Če bodoči zakonec oz. partner ne razume slovenskega jezika, mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.


Kako, kje in kdaj poteka sklenitev zakonske oz. partnerske zveze?

 

Možnih je več načinov izvedbe poročnih obredov, in sicer:

- pred matičarjem in načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščene osebe 

  (s pričama ali brez),

- pred matičarjem in županom občine (s pričama ali brez) ali

- samo pred matičarjem (s pričama ali brez).

 

Poročni obred poteka slovesno v posebej določenih uradnih prostorih. Upravna enota Žalec ima kot uradni prostor določen salon v Schwentnerjevi hiši na Vranskem, ki je bil nedavno prenovljen. Poleg tega so uradni prostori še Grad Komenda na Polzeli, Dom II. slovenskega tabora v Žalcu in prostori Upravne enote Žalec.

 

Poročni obred lahko poteka tudi zunaj uradnih prostorov. Če želita bodoča zakonca oz. partnerja skleniti zvezo zunaj uradnih prostorov ali zunaj uradnega časa, določenega za sklepanje zvez, morata 30 dni pred nameravano sklenitvijo zveze na upravni enoti vložiti vlogo in za to navesti razlog. Pomembni razlogi, ki opravičujejo sklenitev zunaj uradnih prostorov, so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev oz. partnerjev v uradnih prostorih (bolezen, starost, nepokretnost, zapor). Sklenitev zveze zunaj uradnih prostorov se izjemoma lahko dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti upravne enote, ki je pristojna za sklenitev zakonske zveze.

 

Zvezo lahko sklenete med tednom na sedežu Upravne enote Žalec ob sredah med 10.00 in 16.30 in petkih med 10.00 in 12.30. Ob sobotah se sklepajo zveze v uradnih prostorih med 10.00 in 19.00, vendar ne ob sobotah, ko je praznik in hkrati dela prost dan oz. drug dela prosti dan.

 

Kar zadeva stroške sklenitve zakonske oz. partnerske zveze v uradnih prostorih so mladoporočenci oproščeni plačila upravne takse, medtem ko je za sklenitev poročnega obreda zunaj uradnih prostorov ali zunaj uradnega časa potrebno plačati stroške v znesku 170,00 evrov. Ostale stroške, ki so povezani s sklenitvijo poročnega obreda zunaj uradnih prostorov (najem prostora in dodatna ponudba), določijo lastniki prostorov, krijeta pa jih bodoča zakonca oz. partnerja.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

          

 

                                                                              Simona Stanter, načelnica

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi