Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
17°C
JUTRI
27°C
17°C
Oceni objavo

Redno vzdrževanje obcestne vegetacije in pogoji glede izvajanja del v območju javne ceste

Pri terenskih ogledih v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest je opaženo, da so žive meje ob cestah in drugih prometnih površinah na določenih delih razraščene in previsoke. Vse občane Občine Vransko opozarjamo in pozivamo k obveznemu obrezovanju in rednemu vzdrževanju živih mej, grmičevja, dreves in preostale vegetacije na površinah ob javnih cestah, in sicer zaradi zagotavljanja čim večje varnosti udeležencev v prometu. Prav tako je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, ki zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu. Posebna skrb naj bo namenjena zagotavljanju varnih šolskih poti.

Prepovedano pa je v cestnem svetu javne ceste postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete.

Za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo (npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja) ter gozdarskih del (npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, mora izvajalec del pridobiti soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

Občinska uprava

 

Oglejte si tudi