Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
4°C
-4°C
JUTRI
6°C
-4°C
2603

Kako ustanoviti društvo?

Društva so ena izmed priljubljenih oblik združevanja, v katere ljudje vstopamo iz različnih razlogov. Ta so pomemben oporni steber vsake družbe, ker se v njih opravljajo ali razvijajo raznovrstne dejavnosti, ki so pomembne za določene skupine ljudi. Velikokrat je njihovo delovanje koristno za celotno družbo. Preko društev se razvijajo in dograjujejo prenekateri temelji družbe, in sicer od znanosti, kulture, izobraževanja do športa itd. Na območju Upravne enote Žalec imamo trenutno registriranih 498 društev, v povprečju na leto registriramo 20 novih.


Zakon o društvih določa, da je društvo samostojno in nepridobitno združenje, preko katerega člani uresničujejo svoje skupne interese. Posebnost pri društvih se kaže v njihovem nepridobitnem namenu. Presežke prihodkov nad odhodki društvo tako porabi zgolj za opravljanje svojih dejavnosti, z njimi  se uresničujejo nameni in cilji, ki se določijo v statutu. Društvo svojih presežkov nikakor ne sme deliti med svoje člane.

Društvo in ustanovni zbor pred registracijo pravne osebe

Pred registracijo in formalno ustanovitvijo društva morajo ustanovitelji sklicati ustanovni zbor, na katerem sprejmejo sklep o ustanovitvi, temeljni akt ter izvolijo zastopnika in običajno tudi ostale organe društva. O tem mora, načeloma zapisnikar, ki je največkrat eden izmed ustanoviteljev združenja, sestaviti zapisnik. Zaradi morebitnih dvomov glede sprejetih pravil delovanja društvom predlagamo, da so sprejete odločitve v zapisniku zapisane v obliki sklepov. Glavni namen ustanovnega zbora je v tem, da člani soglasno sprejmejo vsa določila, ki so kasneje zapisana v sklepu o ustanovitvi oziroma v statutu.

Kaj mora vsebovati temeljni akt društva?

Temeljni akt je, kot že besedna zveza sama pove, temelj društva, zato je treba v njem med drugim opredeliti dejavnost, ki jo namerava opravljati kot svojo primarno dejavnost. Pri snovanju temeljnega akta društva je treba biti pozoren, kljub temu pa se snovanja ni potrebno ustrašiti. Obvezne sestavine temeljnega akta društva določa Zakon o društvih. V skladu s tem mora temeljni akt vsebovati naslednje podatke: ime in sedež društva; namen in cilje delovanja društva; dejavnost oz. naloge društva; pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva; pravice in obveznosti članov; način upravljanja društva; zastopanje društva; financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva; način zagotavljanja javnosti dela društva; način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; način prenehanja društva ter prenosa preostanka premoženja na prevzemnika (npr. drugo društvo ali zavod).

Kateri so potrebni dokumenti za postopek registracije društva na upravni enoti?

Po tem, ko so se ustanovitelji zbrali na ustanovitvenem zboru, kjer so sprejeli sklep o ustanovitvi  temeljnega akta društva in izvolili zastopnika društva, je, če želi društvo pridobiti pravno subjektiviteto in tako delovati v pravnem prometu, treba vložiti še zahtevo za registracijo društva na pristojni upravni enoti, kjer je sedež društva. Zahtevi za registracijo je treba priložiti naslednje dokumente z določenimi podatki, in sicer: zapisnik ustanovitvenega zbora; temeljni akt; predlog glavne dejavnosti društva – le-to naj bi vseboval že sam temeljni akt; podatke o drugih dejavnostih, ki jih bo društvo opravljalo – to bi naj bilo prav tako že vsebovano v temeljnem aktu društva; seznam s podatki o ustanoviteljih: imena in priimki, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča vsakega izmed ustanoviteljev, podatki morajo biti potrjeni z lastnoročnimi podpisi vseh ustanoviteljev; podatki o zastopniku društva, poleg tega je treba pripisati še način zastopanja (skupno ali samostojno) ter meje pooblastil za zastopanje in naslov sedeža društva. Vloga za registracijo društva je dostopna na https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=120. Vlogo mora vložiti in podpisati zastopnik društva oziroma pooblaščenec. Ob vložitvi vloge je potrebno plačati še upravno takso v višini 31,70 evrov.

Hkrati bi radi opozorili zastopnike društev, da je za določeno spremembo društva (če gre za spremembo imena društva, skrajšanega imena, sedeža ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslova sedeža društva) treba vložiti zahtevo za registracijo spremembe na pristojno upravno enoto v 30 dneh od nastanka spremembe. Zahtevi je treba priložiti spremenjen temeljni akt ali aneks k temeljnemu aktu in zapisnik občnega zbora, ki je sprejel sklep o spremembi temeljnega akta. Pri delovanju društva lahko pride do točke, ko njegov obstoj ni več potreben oziroma bi bil nesmiseln. Tudi za to mora zastopnik društva na krajevno pristojno upravno enoto vložiti vlogo za izbris društva iz registra društev.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.


                                                                            Simona Stanter,

                                                                            načelnica Upravne enote Žalec

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi