Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
0°C
-6°C
JUTRI
2°C
-5°C
Deli
2603

Kaj so vzdrževalna dela in kaj investitor (ne) potrebuje za njihov začetek oziroma izvedbo?

Investitorji nas pogosto sprašujejo, za katera dela ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Zato  že v uvodu poudarjamo, da se redna vzdrževalna dela lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja. Kaj sodi med tovrstna dela, si lahko preberete v nadaljevanju.


Zakon o graditvi objektov in Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje določata, da med vzdrževanje objekta sodi izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. To so dela, ki se izvajajo na objektu, brez posega v njegovo konstrukcijo (rekonstrukcija) in niso samostojen objekt ter tako, da izpolnjujejo pogoj povezanosti s tlemi ali z objektom.


Med r
edna vzdrževalna dela sodijo investicijsko vzdrževalna dela, popravila, gradbena, inštalacijska in obrtniška dela ter izboljšave, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja bistvenih zahtev. Najpogostejša so manjša popravila v objektu (npr. pleskanje, popravilo ali zamenjava poda, zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba nenosilnih sten) ali dela na objektu (npr. obnova fasade, strešne kritine, vgradnja strešnih oken, izvedba frčade).


Da določena dela lahko štejemo med redna vzdrževalna dela, morajo biti izpolnjeni natančno določeni pogoji, kot je že zapisano, da se ne posega v konstrukcijo objekta in da se ne spreminja njegova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz.


Kaj sodi med konkretna vzdrževalna dela, določa Uredba  o vrstah objektov glede na zahtevnost. Nekatera dela, ki se nanašajo na dela v objektu in dela na ovoju objekta, smo omenili že zgoraj. V nadaljevanju  primeroma naštevamo še zasteklitve objektov (zasteklitev lož, balkonov, teras in zunanjih stopnišč, namestitev senčil), inštalacije in naprave v in na objektu (namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode, osvetlitev, pridobivanje energije, komunikacijske zveze, namestitev dimniške tuljave), dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta (izvedba dela za ureditev dvorišča in vrta, vključno z asfaltiranjem  in s podobnim utrjevanjem dvorišča, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oz. dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču ter izvedba klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta) in dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi (izvedba del v okviru vzdrževanja, npr. nasutje, utrjevanje nekategoriziranih cest in javnih poti, kolesarskih poti, poljskih poti in gozdnih poti).


Če prej našteta dela, ki se izvajajo na objektu, niso zajeta v predmetni uredbi kot redna vzdrževalna dela, to še ne pomeni, da ne gre za ta dela. V tem primeru se njihova izvedba primerja z definicijami iz zakona, zlasti z vidika izpolnitve pogojev, ter na podlagi tega ugotavlja, ali v konkretnem primeru gre za vzdrževanje objekta ali za kaj več.


Poudarjamo, da v primerih, ko je poseg v konstrukcijo objekta potreben in ga lastnik oz. investitor želi izvesti z gradbenimi oz. obrtniškimi deli, tega ne moremo šteti kot vzdrževanje, ampak kot rekonstrukcijo objekta. Tovrstni posegi se že obravnavajo kot gradnja objekta, za kar si mora pridobiti lastnik/investitor gradbeno dovoljenje pristojne upravne enote.


Če je zaradi dotrajanosti ali poškodbe streho na objektu treba zamenjati v celoti (kritino in ostrešje), gre za rekonstrukcijo objekta, če se ob tem spreminja dotedanja postavitev ostrešne konstrukcije. Enako velja tudi za dvig strehe ali spreminjanje njenega naklona in oblike. Tudi izvedba frčade ob obnovi strehe lahko pomeni rekonstrukcijo objekta. Prav tako sprememba lokacije vrat in oken (obstoječe odprtine v nosilnih stenah se zazidajo in se izvedejo nove ali pa se povečajo obstoječe) pomeni poseg v objekt, kar pomeni, da ne gre za izvedbo vzdrževalnih del.


Ne glede na zgoraj opisano, kaj sodi med vzdrževalna dela, vam svetujemo, da pred izvedbo del preverite pri pristojni občini, ali je na vašem območju morda predpisana posebna barva fasade ali kritine (oz. njen material) in če so potrebna soglasja za izvedbo v varovalnem pasu (elektrika, voda, železnica, plinovod, cesta, telekomunikacija …) ali varovanem območju (vodno, kulturno, gozdno, okoljevarstveno in naravovarstveno soglasje).

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

 


Simona Stanter, načelnica

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij