Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
5°C
ČE.
22°C
2°C
1331

Kaj morate vedeti, če organizirate javno prireditev ali javni shod?

Lepi poletni dnevi kar kličejo po druženju, ne samo s sosedi, prijatelji in znanci, ampak tudi po druženju na različnih prireditvah in javnih shodih. Prav tako ni več začasnih ukrepov za preprečevanje okužbe z nalezljivo boleznijo covid–19, ki bi nas kakor koli omejevali. Organizatorji dogodkov imajo do zadnjega trenutka polne roke dela, vendar pa številni še vedno pozabljajo, da je za izvedbo javnega shoda ali prireditve ključna obveznost prijave na policiji ali pridobitve dovoljenja pri upravni enoti. Prav zato bi organizatorje dogodkov radi opomnili na njihove obveznosti, določene v Zakonu o javnih zbiranjih, kdaj gre za javno prireditev, kdaj za javni shod in na kaj morajo biti pozorni.

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja športne, kulturne, zabavne ali druge aktivnosti na prostem ali v dvorani (npr. mednarodno športno tekmovanje, člansko tekmovanje v košarki, kolesarsko tekmovanje, tekaški maraton, koncert, veselica, kresovanje ipd.), kjer je dostop omogočen vsakomur ali pod določenimi pogoji vsakomur (npr. z nakupom vstopnice).

Javni shod pa je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena (protestni shod, shod sindikatov ipd.).

Zakon o javnih zbiranjih, ki definira zgoraj navedene shode in prireditve, določa, da je tovrstne dogodke potrebno prijaviti na pristojno policijsko postajo najmanj 3 dni pred shodom in najmanj 5 dni pred načrtovano prireditvijo. Vloga oziroma obrazec je zakonsko predpisan in je takse prost.

Pozor! V zakonsko določenih primerih, navedenih v nadaljevanju, pa si mora organizator pridobiti dovoljenje oziroma odločbo upravne enote. Gre za primere, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja življenja, zdravja in premoženja udeležencev. Organizator mora podati vlogo pri upravni enoti najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma za prireditev najmanj 10 dni pred dnevom prireditve. Izjema so le tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in prireditve, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot. V teh primerih je potrebno vlogo za izvedbo prireditve oddati najmanj 30 dni pred prireditvijo.

Vlogo za prijavo prireditve oz. shoda mora organizator obvezno oddati na krajevno pristojni upravni enoti v primerih shoda ali prireditve na cesti, prireditve, kjer ostaja nevarnost utopitve, prireditve z zbiranjem živali, mednarodne športne prireditve, tekmovanja klubov v prvi državni ligi članic oz. članov v kolektivnih športih, prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj, prireditve, na katerih se uporabljajo predmeti (npr. šotor) ali naprave (npr. vrtiljak, pomični oder), zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oz. premoženje ter prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3.000 udeležencev.

Organizator lahko vlogo odda elektronsko, po pošti ali osebno. Vsi organizatorji, ki imajo digitalno potrdilo, lahko podajo tovrstno e-prijavo na krajevno pristojni policijski postaji ali podajo e-vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti preko državnega portala eUprava.

V vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali shod, ki je zakonsko predpisana, je potrebno navesti podatke o organizatorju, kraj, čas in trajanje tovrstnega zbiranja, program in predvideno število udeležencev, osebne podatke vodje prireditve in vodje rediteljev, navesti način varovanja in zdravstvenega varstva ter priložiti ustrezna dokazila. Upravna taksa za izdajo dovoljenja znaša 22,60 evra, za elektronsko vlogo pa 18,10 evra.

K vlogi je treba priložiti tudi soglasje lastnika prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje) ali dokazilo o lastništvu (oz. navesti št. parcele in katastrsko občino) ter dokazilo, da je o prireditvi obveščena občina, kjer bo prireditev potekala (npr. kopija dopisa občini). V primeru, da je organizator prireditve občina ali da je občina lastnik prireditvenega prostora, vlogi ni potrebno priložiti dokazila, da je bila o prireditvi obveščena (kljub temu da je to na vlogi navedeno kot priloga). Organizator prireditve, ki je hkrati lastnik prireditvenega prostora, v vlogi navede ali poda izjavo, da je lastnik prireditvenega prostora.

Organizatorji dogodkov seveda ne smejo pozabiti na načrt varovanja prireditve ali shoda, v katerem je treba navesti, kdo bo to izvajal in na kakšen način bo dogodek varovan. Prav tako so organizatorji dolžni oceniti, kakšne vrste prireditve oz. shoda organizirajo glede na Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in glede na določena merila zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo (izpolniti morajo obrazec Priloga 15 zgoraj navedenega pravilnika).

Vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali shod, ki ga izda upravna enota, je v nekaterih primerih potrebno priložiti še nekatera druga dovoljenja, kot so npr. dovoljenje za zaporo ceste  (izda pristojni organ občine oziroma Direkcija RS za infrastrukturo); dovoljenje za uporabo zrakoplova na prireditvi (izda Javna Agencija za civilno letalstvo RS); dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja na prireditvi, kjer se uporabljajo zvočne ali druge naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot je npr. glasna glasba (izda pristojni organ občine ali Ministrstvo za okolje in prostor) ali dovoljenje za izvedbo klasične igre na srečo (srečelov, tombola), ki ga za večje vrednosti izda Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS.

Ni pa vsako zbiranje potrebno prijaviti policiji oz. za njega na upravni enoti pridobiti dovoljenja. Tako spontani ulični nastopi, dogodki, na katere se udeleženci vabijo z osebnimi vabili (npr. svečanosti ob rojstvu in poroki), jubileji in podobna zbiranja ne sodijo med javna zbiranja ali prireditve. Enako velja, če prireditev organizirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki v okviru opravljanja svoje redne dejavnosti v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti; državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti; študenti, dijaki in učenci v mejah hišnega reda v šolskih prostorih.

Vsi, ki ne veste, kaj bi počeli danes ali v naslednjih dneh, vam svetujemo, da si ogledate spletne strani javnih prireditev na območju Republike Slovenije na spletni strani državnega portala eUprava – Prireditve in shodi (https://e-uprava.gov.si/aktualno/prireditve-in-shodi).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

                                                         

                                                                                              Simona Stanter, načelnica

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi