Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
15°C
5°C
SRE.
17°C
1°C
2254

DELO UPRAVNE ENOTE ŽALEC MED EPIDEMIJO COVIDA-19

Z izbruhom covida-19 nas je lansko leto tako ali drugače dodobra pretreslo in zaznamovalo za vse čase. Z različnih strani prihajajo sporočila, da nič več ne bo tako kot prej. Če je sploh kaj dobrega v tem, je spoznanje, kako smo v nesreči toliko bolj potrebni drug drugega. Zato smo si na Upravni enoti Žalec vse od izbruha epidemije v letu 2020 še posebej prizadevali, da ohranimo kakovost storitev s čim manjšim tveganjem za stranke in zaposlene. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb se pri organizaciji dela dosledno ravnamo po priporočilih stroke ter pristojnih organov države. Pri dodatnih delovnih obremenitvah, ki so neizogibna posledica nastalih razmer, pa si medsebojno pomagamo s požrtvovalnostjo in solidarno delitvijo delovnih obremenitev. V prvem valu epidemije smo izvajali le nujne naloge. Od oktobra 2020 pa je za obisk upravne enote potrebna predhodna najava obiska po telefonu. Strankam svetujemo, da spremljajo tudi spletne strani upravne enote, kjer objavljamo vse pomembne informacije o našem poslovanju.


Kljub negotovim razmeram, zaradi katerih bi pričakovali kvečjemu padec števila vlog, smo imeli v letu 2020 v primerjavi z letom prej povečan obseg zadev, tako da smo v različnih zadevah vodili kar 19.025 upravnih postopkov. Ob tem smo se soočali še s povečano odsotnostjo z dela, predvsem zaradi višje sile oz. epidemije. Z enim in drugim, se pravi z večjim številom postopkov in z negotovimi razmerami zaradi covida-19, se je povečalo tudi tveganje pri opravljanju storitev. Pri tem nam je bilo v veliko pomoč izkustvo z obvladovanjem tveganja iz prejšnjih let. Tokrat so se nam napori na tem področju iz prejšnjih let obrestovali, saj nam je ob vsej nevzdržnosti razmer uspelo ves čas vzdrževati primerno raven medosebnih odnosov in profesionalnosti do strank. V določenih upravnih postopkih (področje gradnje in tujcev) pa se je kljub vsemu podaljšal čas reševanja. Zaradi tega je bila upravičeno slaba volja pri kakšni stranki, vendar se okoliščinam, ki so do tega privedle, žal ni dalo izogniti.


V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo v preteklem letu izdali 520 rednih gradbenih in uporabnih dovoljenj. Glede na to, da zakon ponuja več možnosti tudi za legalizacijo nelegalnih, neskladnih objektov ali t. i. črnih gradenj, smo legalizirali 279 objektov. Tudi v tem letu pričakujemo veliko število vlog za legalizacijo objektov. Zato vlagateljem svetujemo, da si pred oddajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in strokovno podporo. V letošnjem letu pričakujemo večje spremembe Gradbenega zakona. Kaj bodo le-te prinesle, je še prezgodaj  pisati.


Na področju vojne zakonodaje smo v letu 2020 največ odločali o veteranskih dodatkih (234 zadev) in zdravstvenem varstvu vojnih veteranov (90 zadev). Še vedno prejemamo vloge strank za priznanje statusa vojnega veterana (lani 39), ker so v času agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 opravljale različne dolžnosti (kot pripadnik teritorialne enote, policist ali delovni obveznik). Ob tej priložnosti vabimo  vse vojne veterane, da nam pravočasno sporočijo spremembe, ki bi lahko vplivale na uresničevanje njihovih pravic, npr. menjavo zavarovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo transakcijskega računa, spremembo v dohodkih zase in za družinske člane. Konec leta je bila sprejeta pomembna novost za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, ob pogoju, da so dopolnili 50 let (do sedaj 55 let), saj jim od januarja 2021 zopet pripada pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.


Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta 2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s posebnimi potrebami omogočajo večjo kakovost življenja in samostojnost. S tem se preprečuje in odpravlja tveganje diskriminacije invalidov. Na razpolago  imajo več pravic, ki jih lahko uveljavljajo na upravni enoti, na primer uveljavljanje tehničnega pripomočka, prilagoditev vozila, pridobitev psa pomočnika in pridobitev EU-kartice ugodnosti za invalide. V letu 2020 smo tako odobrili nakup 23 tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil ter izdali 39 vrednotnic. Zaznali smo veliko povečanje vlog za pridobitev evropske kartice invalidov (93 vlog).


Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer za osebno dopolnilno delo. Na podlagi veljavne vrednotnice  lahko upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V preteklem letu smo jih izdali  206.


Odločanje o upravnih notranjih zadevah državljanstva, društev, orožja, eksplozivov, javnih prireditev, tujcev, osebnega imena, osebnih listin, matičnih zadev, prometa itd. je  predmet   najpogostejših in najbolj raznovrstnih postopkov. Število teh zadev je v preteklem letu preseglo številko 17.000. Že drugo leto beležimo povečano število vlog tujcev, v letu 2020 smo prejeli kar 1.598 vlog. Veliko število tovrstnih vlog se je v preteklem letu nanašalo na tujce, ki so se zaposlili v Velenju na območju Gorenja v okviru nove družbe Hisense Europe Electronic. V področje upravno notranjih zadev spada tudi prijava prebivališča s postopki ugotavljanja stalnega in začasnega prebivališča. Veliko število tovrstnih postopkov (295) je  posledica nastalih razmer, osebnih in finančnih stisk ter neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo okoliščine, da potrebujejo ljudje v stiski toliko več pozornosti in potrpežljivosti v postopkih. Temu primerno si prizadevamo, da jim v okviru svojih pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere stranke kljub temu nestrpne in žaljive.


V letu 2021 pričakujemo zamenjavo večjega števila osebnih dokumentov, saj poteče veljavnost natančno 4.761 osebnim izkaznicam in 1.193 potnim listinam, katerih imetniki imajo stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med njimi, svetujemo, da si s pravočasno vlogo zagotovite zamenjavo osebnega dokumenta, kajti vsak polnoletni državljan je dolžan imeti veljaven osebni dokument. Prav tako v tem letu poteče veljavnost večjemu številu vozniških dovoljenj, kar 2.171. Vsem imetnikom rožnatih vozniških dovoljenj, ki jih še niste zamenjali za polikarbonatno kartico, sporočamo, da morate le-ta zamenjati najkasneje do 19. januarja 2023.


Kot prekrškovni organ smo bili na upravni enoti v preteklem letu primorani po uradni dolžnosti izdati 96 plačilnih nalogov lastnikom motornih vozil zaradi prekrškov, povezanih s potekom veljavnosti prometnega dovoljenja, neusklajenih podatkov v prometnem dovoljenju ali prenehanja veljavnosti zavarovalne police. Vsakdo od nas pa ima možnost, da se prekršku in prekrškovnemu postopku preprosto izogne, samo zakon je treba spoštovati.

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna upravna dejanja in opravila, npr. različna potrdila iz uradnih evidenc, ravno tako tudi sprememba prebivališča. Skupno število drugih upravnih nalog Upravne enote Žalec v letu 2020 znaša natanko 38.889 zadev. Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije je Vlada RS že v prvem valu epidemije spomladi in tudi v drugem prepovedala gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, kar je občutno vplivalo na povečanje sprememb oziroma prijav stalnih in začasnih prebivališč. Izraženo v številkah: v letu 2020 smo na Upravni enoti Žalec izvedli kar 6.797 prijav in odjav. Zraven je še nadvse spodbudno in razveseljivo število poročnih obredov, ki smo jih imeli, kljub izrednim razmeram, v prejšnjem letu natanko 141.


Na področju upravno notranjih zadev so v tem letu predvidene spremembe nekaterih zakonov. S spremembo Zakona o prijavi prebivališča želi Vlada RS urediti zlorabe fiktivnih prijav prebivališč. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnih izkaznicah naj bi uvedel nove biometrične osebne izkaznice 2. avgusta 2021. Zakon o tujcih naj bi dopolnil pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in pogoje za združevanje družine. Spremembe so predvidene tudi na področju Zakona o orožju, med drugim naj bi upravne enote obdobno preverjale, ali so imetniki orožnih listin (še) upravičeni do orožja.


Glede drugih upravnih nalog velja posebej poudariti naše delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter kmetijami, kamor spada tudi urejanje grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-ov. Teh smo v letu 2020 zarisali  862. Kot vsako leto od konca januarja do začetka maja na upravni enoti potekajo preverjanja in ureditve GERK-ov za kmetijska gospodarstva v zvezi z oddajo zbirnih vlog za subvencije na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Nosilce kmetijskih gospodarstev prijazno vabimo, da v roku za oddajo zbirne vloge kontaktirajo z upravno enoto za urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev. Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG.


Malo manj smo zadovoljni z rezultati na področju denacionalizacije, saj si že več let skupaj z udeleženci teh postopkov prizadevamo za dokončanje treh denacionalizacijskih zadev, ki izstopajo po obsegu postopkov in nacionaliziranega premoženja.


Na koncu, a ne nazadnje, velja poudariti, da je k dobrim rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi v preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi državnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi ustanovami, predvsem na področju okolja in prostora, upravnih notranjih zadev in policije, centra za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov pravosodja, sodišč in državnega odvetništva. Seveda se posebej zahvaljujem svojim dragim sodelavkam in sodelavcu ter njihovi predanosti delu, ki ga opravljamo na UE Žalec.


                                                                   Simona Stanter,

                                                                   načelnica Upravne enote Žalec

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi