Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
19°C
1°C
JUTRI
19°C
4°C

Občinski svet se je sestal na 13. redni seji v tem mandatu

Občinski svet Občine Vransko se je 16. februarja 2021 sestal na 13. redni seji v tem mandatu. Zaradi še vedno zahtevnih epidemioloških razmer je seja tudi tokrat potekala v dvorani Kulturnega doma Vransko.

Po uvodni ugotovitvi prisotnosti in sprejemu dnevnega reda je občinski svet pregledal sklepe in potrdil zapisnika 12. redne in 9. dopisne seje. Druga točka dnevnega reda je bila po običaju namenjena obravnavi pobud in vprašanj občinskih svetnic in svetnikov. Tokrat so vprašanja županu zastavili Rafael Novak, Breda Čvan, Jože Matko, Brigita Gosak, Adrijana Ferme, Kristina Reberšek in Peter Reberšek.

V nadaljevanju je občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve Načrta razvojnih programov 20212024 z investicijskima projektoma za dograditev hodnika za pešce v Prekopi in ureditev dodatnih prostorov za Vrtec Vransko, potrdil elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in sprejel predlog novih cen navedenih komunalnih storitev s 1. 4. 2021. 

Najbolj obširna razprava se je razvila pri peti točki dnevnega reda, v okviru katere je občinski svet obravnaval predlog JZ OŠ Vransko-Tabor za spremembo cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Vransko. Po dodatnem posvetovanju je občinski svet predlog spremembe cen sprejel. Višje cene bodo veljale od 1. 3. 2021 dalje.

V okviru šeste točke dnevnega reda se je občinski svet seznanil s poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane za leto 2020 ter podal soglasje k  dvigu cene storitve  na 3,10 evra s 1. 3. 2021.

V sklepnem delu seje se je občinski svet seznanil z Letnim poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za leto 2020 in Letnim poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2020.


Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi