Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
25°C
11°C
PON.
25°C
8°C

3. redna seja občinskega sveta

V torek, 9. 4. 2019, je potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko, na kateri je občinski svet:
 • pregledal sklepe in potrdil zapisnika 2. redne seje z dne  5. 2. 2019 in 1. izredne seje z dne 26. 2. 2019;
 • obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Nataše Juhart, Brede Čvan, Danila Štanteta, Brigite Gosak, Adrijane Ferme, Sonje Cencelj in Jožeta Matka;
 • sprejel Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Vransko;
 • po hitrem postopku sprejel Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Vransko;
 • se seznanil s poročili o poslovanju UPI Ljudske univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, Zdravstvenega doma »dr. Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2018;
 • sprejel Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi;
 • sprejel sklep o podelitvi plakete Občine Vransko za leto 2018:
- Alojziji Hrastovec iz Zajasovnika – za vzorno in srčno opravljanje poklica medicinske sestre,

- Jasni Lazar z Vranskega – za vzorno in srčno opravljanje poklica medicinske sestre,

- Polonci Učakar z Vranskega – za vzorno in predano delo na področju vzgoje in izobraževanja,

- Jožetu Matku iz Sela pri Vranskem – za izjemen prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine,

- Štefanu Pečovniku iz Prekope – za vzorno in srčno opravljanje poklica poštarja;

 • sprejel sklep o podelitvi priznanja Občine Vransko za leto 2018:

- Valeriji Zupan z Vranskega – za predano delo na društvenem področju,

- Miranu Piklu z Vranskega – za predano delo na področju čebelarstva,

- dekliški vokalni zasedbi Solo – za večletno uspešno delovanje na področju vokalne glasbe;

 • sprejel sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Vransko v obdobju 2019-2022;
 • se seznanil s poročili organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Vransko in sprejel sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje; 
 • se seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2018;
 • se seznanil s Poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko v letu 2018;
 • se seznanil s Poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2018;
 • potrdil dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019;
 • potrdil izbrani predlog turističnega spominka Vranskega;
 • sprejel sklep o sofinanciranju nakupa mulčerja za Lovsko družino Vransko v višini 1.161 evrov;
 • sprejel sklep o sofinanciranju obnove podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku v višini 5.000 evrov;
 • sprejel sklep o sofinanciranju izgradnje cestnih priključkov Slapnik (Vologa 4) in Sedeljšak (Vologa 8) v skupni višini 10.053,95 evrov;
 • obravnaval pobudo občinske svetnice Adrijane Ferme za sofinanciranje nakupa defibrilatorja za naselje Limovce.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest Občine Vransko, ki je bil predviden za 2. obravnavo, in sprejem je občinski svet na predlog župana umaknil z dnevnega reda seje.


Zvočni posnetek seje je na voljo na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si.


Občinska uprava

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi