Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
30°C
15°C
TOR.
25°C
10°C

25. redna seja občinskega sveta

Na svoji 25. redni seji, ki je bila v torek, 11. 9. 2018, je Občinski svet Občine Vransko:

- pregledal sklepe in potrdil zapisnika 24. redne seje z dne 19. 6. 2018 in 4. dopisne seje z dne 16. 8. 2018;

- obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Marjana Pečovnika, Jožeta Matka, Ivana Kokovnika in Sonje Cencelj;

- sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice občinskega sveta Alenke Pernovšek;
- sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva Alenke Pernovšek v odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami;
- sprejel sklep, da se na mesto predsednika odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami imenuje občinskega svetnika Jožeta Matka; 

- se seznanil s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za leto 2018;
- se seznanil s Polletnim poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018;

- sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje poslovne cone ČE 02-3/1;

- sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020;

- se seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016;

- sprejel Spremembo letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019, s katero je sredstva, namenjena za dejavnost športnih društev, v letu 2019 povečal za 15 % oziroma za 5.069,93 evrov;
- obravnaval vlogo Župnije Vransko ter sprejel sklep, da se za obnovo podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. Marije Magdalene na Ločici pri Vranskem iz proračuna Občine Vransko nameni 5.000 evrov;

- obravnaval prošnjo Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatne ure tujega jezika nemščine ter sprejel sklep, da se odobri sofinanciranje dodatne ure nemščine za šolsko leto 2018/2019, in sicer štiri ure mesečno, 10 mesecev po 13,77 evrov na uro, v skupnem znesku 550,80 evrov.

Rudolf Pušnik, Občinska uprava Občine Vransko

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi