Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
8°C
1°C
JUTRI
1°C
2°C
2603

Načrtovane investicije v letu 2018

Skladno s proračunom Občine Vransko, sprejetim na 21. redni seji občinskega sveta 12. 12. 2017, bo Občina Vransko v letu 2018 namenila za investicije okoli 697.000 evrov, to je za področje prometne infrastrukture, varovanja okolja in naravne dediščine, prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti, področja kulture in izvedbo intervencijskih programov v primeru naravnih nesreč.

V okviru prometne infrastrukture je predvidena:

- rekonstrukcija LC 490112 Prapreče – Lipa v vrednosti 192.000 evrov. Predvidena je rekonstrukcija dotrajanega cestnega odseka z izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja, z izgradnjo meteorne kanalizacije z odvodnimi jarki in namestitev prometne signalizacije;

- izgradnja dovozne ceste z mostom do Poligona v vrednosti 79.380 evrov. Investicijski stroški predstavljajo zaključek izgradnje mostu in navezavo na obstoječe cestno omrežje;

- ureditev osrednjega dela trga Vransko s parkirišči v vrednosti 115.000 evrov. Dela se bodo izvajala predvidoma dve leti. V letu 2018 je predvidenih približno 45.000 evrov. Investicija obsega izgradnjo mostu, parkirnih prostorov z ureditvijo dovozov do stanovanjskih objektov in ureditev dela struge Merinščica s predvidenim hodnikom za pešce;

- izdelava PZI projektne dokumentacije za dograditev pločnika za pešce ob R2-447 v Prekopi v vrednosti 5.000 evrov;

- izdelava PZI projektne dokumentacije za izgradnjo avtobusnih postajališč in prehoda za pešce ob R2-447 v Brodeh v vrednosti 5.000 evrov.

V okviru varovanja okolja in naravne dediščine je predvideno  pribl. 72.450 evrov.Ta postavka vključuje dokončanje kanalizacije Po Zavrteh, subvencioniranje stroškov pri izgradnji malih komunalnih čistilnih naprav, začetek del na dograditvi čistilne naprave Vransko II. faza, stroški zaključevanja del za črpališče fekalnih voda v Brodeh.

V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je predvideno pribl. 204.000 evrov.  Na področju prostorskega načrtovanja je na podlagi sklepa župana predvidena izdelava Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Vransko. Na področju oskrbe z vodo so predvidena vlaganja v obnovo vodovoda Jakov dol in vodovoda Prekopa. Predvidena je tudi obnova mrliške vežice in zunanja ureditev v višini 51.000 evrov.

Na področju kulture je predvidena obnova Schwentnerjeve hiše v višini pribl. 98.000, kamor spada obnova strehe, zamenjava stavbnega pohištva in obnova fasade.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij