Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
12°C
2°C
TOR.
16°C
5°C
2603

V teku izgradnja II. faze Čistilne naprave Vransko


Pričela se je izgradnja II. faze Čistilne naprave Vransko, s katero se bo kapaciteta čistilne naprave, na kateri se čistijo odpadne vode z območja Vranskega in dela Brodov, povečala z obstoječih 700 PE na 1400 PE. Že leta 2005 je Občina Vransko za izgradnjo Čistilne naprave Vransko namreč pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo v dveh fazah. Prva faza izgradnje je bila končana leta 2005 in je zadostovala tedanji obremenitvi z odpadnimi vodami, danes pa ni več tako, saj je čistilna naprava  realno obremenjena že z več kot 1000 PE in je zato njena dograditev nujna.

Gradbena dela izvaja podjetje S5 Projekt, d. o. o., iz Žalca, ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano v postopku oddaje javnega naročila. Javno naročilo je izvedel upravljalec ČN Vransko in izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. Vrednost pogodbenih del znaša 242.840,64 evrov (z DDV), končana pa morajo biti do konca tega leta.

Glede na populacijske trende in trende gospodarskega razvoja predvidevamo, da bi kapaciteta tako dograjene čistilne naprave morala zadostovati vsaj za nadaljnjih 15 let.

Za vse tiste, ki vas zanima tudi tehnologija čiščenja na Čistilni napravi Vransko, dodajamo naslednje:

ČN Vransko je mehansko biološka čistilna naprava. Odpadna voda se črpa iz črpališča na mehansko stopnjo čiščenja  fine grablje/sito. S finimi grabljami/sitom se mehanski delci ločijo od odpadne vode, operejo, kompaktirajo ter izpadajo v komunalni kontejner. Iztok iz finih grabelj/sita je najprej v maščobnik in peskolov, kjer se izločijo maščobe ter pesek. Iztok iz maščobnika v biološko stopnjo je gravitacijski preko dotočne cevi. V biološki stopnji se vzdržuje aktivno blato s pomočjo vpihovanja zraka preko membranskih gumijastih talnih prezračevalcev. V biološki stopnji se tako doseže eliminacija ogljikovih spojin iz odpadne vode. Prav tako se doseže popolna nitrifikacija in delna denitrifikacija ter delna biološka defosfatizacija. Napajanje prezračevalcev s stisnjenim zrakom se izvaja s puhalom. Odpadna voda, bogata z aktivnim blatom, se nato gravitacijsko preliva v sekundarni usedalnik z vertikalnim dotokom. V sekundarnem usedalniku se ločujeta biološko prečiščena voda ter aktivno blato. Aktivno blato se useda v posebej oblikovanem konusnem delu usedalnika, očiščena voda pa odteka preko potopljenih iztočnih cevi v zbirno regulacijsko betonsko korito ter od tam v iztok. Aktivno usedlo blato se preko potopne črpalke kot povratno blato dozira v biološko stopnjo. S konstantnim doziranjem povratnega blata se vzdržuje ustrezno kondicija aktivnega blata v biološki stopnji  tako čistilna naprava ni občutljiva na nihanje biokemične obremenitve na dotoku. Višek usedlega blata iz sekundarnega usedalnika se kot odvišno blato črpa preko potopne črpalke v gravitacijski zgoščevalec. V zgoščevalcu se aktivno blato težnostno loči na blato in vodo. Voda odteka nazaj na biološko stopnjo, zgoščeno odvišno blato se redno (mesečno) odvaža s komunalno cisterno na Centralno čistilno napravo v Kasaze na dehidracijo. Delovanje čistilne naprave je popolnoma avtomatsko, saj se v upravni zgradbi v komandni sobi nahaja elektro omara s celotnim močnostno razdelilnim in krmilnim delom za upravljanje s Centralne čistilne naprave Kasaze.


Občinska uprava


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi