Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
8°C
-2°C
JUTRI
4°C
4°C
2603

NOVO: SVETOVALNI CENTER ZA SPODBUJANJE SONARAVNEGA VRTNARJENJA NA VRANSKEM

Mnogi občani že zelo dobro poznate vrtnarijo in cvetličarno Sadika na Vranskem, ki deluje že od leta 1995. Vzgoja rastlin in pridelava hrane v vrtnariji poteka v tesnem odnosu z naravo in okoljem. Odlikuje nas kakovostna pridelava sadik v sozvočju z naravo. Povezujemo se z lokalnim okoljem, kar je vidno tudi v  uspešni kandidaturi na razpisu LAS Spodnje Savinjske doline, v okviru  katerega bo realiziran inovativen projekt Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja.

ZAKAJ SONARAVNA PRIDELAVA HRANE?

V zadnjih letih opažamo, da se povečuje število ekstremnih vremenskih pojavov, ki vplivajo na pridelavo hrane, ter se vse bolj zavedamo vplivov na okolje, ki jih povzročamo ljudje s svojim delovanjem. Spremenjene  podnebne, gospodarske in zdravstvene razmere čedalje bolj kažejo, da je pot k povečanju samooskrbe nujna. Mnogi ljudje se na novo odločajo za lastno pridelavo hrane, nekateri pa se odločajo, da bi iz intenzivne pridelave hrane prešli na bolj sonaraven in zdrav način, zato je nuja po prenosu znanj čedalje večja. V vrtnariji Sadika na Vranskem se nenehno izobražujemo  ter nova znanja prenašamo  v prakso, kar se odraža v pestrem izboru vsakoletnih novosti, v pestrosti izbire sadik in v novejšem čas tudi pri pridelavi kvalitetne zelenjave in jagod v rastlinjakih. Svoje znanje pa bomo v okviru projekta še nadgradili in poskrbeli, da bo na voljo  občanom Vranskega in Spodnje Savinjske doline.


HRANA RASTE  POVSOD – LE POSADITI JO JE POTREBNO

Zelenjavo, sadje, zelišča lahko pridelamo na vrtu, terasi, balkonu ali pa v cvetličnem koritu. Vrtnarjenje prispeva k boljšemu zdravju ter nam daje možnost samooskrbe.  Omogoča nam gibanje,  kakovostno preživljanje prostega časa, druženje, veselje ob uživanju okusnih pridelkov in je dostopno vsem.

Pri sonaravnem vrtnarjenju gre za poglobljen stik z naravo, gre za način življenja, ki temelji na ljubečem in spoštljivem odnosu do narave. Pomeni pridelavo hrane brez ali s čim manjšim onesnaževanjem narave. Sonaravnost upošteva zakone narave in  skuša odpraviti in zamejiti vpliv, ki ga ima na okolje.

Z vrtnarjenjem na sonaravni način se oskrbimo z okusnimi in kakovostnimi pridelki in  smo (delno) samooskrbni. Poleg tega prispevamo k ohranjanju narave in izboljšujemo njeno stanje, saj preudarno uporabljamo naravne vire (vodo, tla, energijo), zmanjšujemo porabo pesticidov in fitofarmacevtskih sredstev, ohranjamo biotsko raznovrstnost, prispevamo k ohranjanju življenjskega prostora za čebele in druge opraševalce, zmanjšujemo količino odpadkov in zmanjšujemo ogljični odtis v ozračje ter krepimo pozitiven odnos do narave in hrane.

Sonaravnost je edini trajnostni način pridelave zdrave hrane, saj le v zdravem okolju lahko pridelamo zdravo hrano. Pot do zdravega okolja lahko začnemo z vrtnarjenjem, ki omogoča pristen stik z naravo.

 

POVEZOVANJE PARTNERJEV ZA VEČJO SAMOOSKRBO S SONARAVNO PRIDELANO HRANO

Ker se zavedamo, da je pot do velikih sprememb tlakovana s številnimi majhnimi koraki, zavedamo pa se tudi  pomembnosti delovanja v smeri želenih rezultatov, smo se v Sadiki na Vranskem povezali s partnerji, Zavodom za kulturo, turizem in šport Vransko in Studiem Forma. Skupaj smo pripravili projekt, s katerim smo uspešno kandidirali na 2. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

S projektom, ki bo potekal od septembra 2021 do oktobra 2022 vzpostavljamo Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja. S projektom bomo  prispevali k zmanjšanju izpusta toplogrednih plinov, k učinkovitejšemu ravnanju z naravnimi viri, k povečanju samooskrbe, k boljši dostopnosti do lokalno pridelane hrane, k boljšemu poznavanju podnebnih sprememb, h krepitvi pozitivnega odnosa do narave in skupnosti. Poleg tega ustvarjamo možnosti za nove zelene zaposlitve, prispevali pa bomo tudi k povečevanju vključevanja ranljivih skupin.


OBNOVLJENI IN UČINKOVITEJŠI RASTLINJAKI, PRILAGOJENI NA PODNEBNE SPREMEMBE

V rastlinjakih, ki se nahajajo na desni strani, če se peljete po stari magistralni cesti proti Ljubljani, vsako pomlad iz drobnih semen vzgojimo na tisoče sadik. Ker nove razmere terjajo posodobitev, projekt vključuje inovativno obnovo rastlinjakov v skladu s prilagoditvami na podnebne spremembe. Obnova bo pripomogla k boljši energetski učinkovitosti, manjši porabi vode ter k izboljšanju pogojev za vzgojo rastlin ter pridelavo zelenjave in sadja, s čimer se bo izboljšal dostop prebivalcev Spodnje Savinjske doline do lokalno pridelane hrane.

S povečanjem zaščitenih pridelovalnih površin bomo izboljšali rastne pogoje za rastline od sadik do pridelka. Prilagoditve so potrebne zaradi ekstremnih vremenskih pogojev, ki se vse pogosteje pojavljajo in so močno prisotni tudi v Spodnji Savinjski dolini. 


PRENOS ZNANJA IN IZKUŠENJ

Pomemben del projekta predstavlja ozaveščanje in prenos znanja in izkušenj za vzgojo rastlin od sadik do pridelka ter spodbujanje k ohranjanju narave z sonaravnim vrtnarjenjem.

Z namenom ozaveščanja o vplivih podnebnih sprememb in o pomenu lokalno pridelane hrane v spremenjenih zdravstvenih in gospodarskih razmerah bomo pripravili tri izobraževalne dogodke (s predavanjem in delavnico),  izvedli ustvarjalni natečaj, postavili demonstracijske visoke grede in izobraževalne table, uredili informacijski kotiček ter ozaveščali preko medijev in socialnih omrežij.

Prebivalce Spodnje Savinjske doline, še posebej pa osebe iz ranljivih skupin, bomo spodbujali k ohranjanju narave z omogočanjem prenosa znanja iz teorije v prakso, z individualnim svetovanjem in razdelitvijo začetnih zabojčkov sadik za lažjo vzpostavitev lastnih vrtov.

Vabimo vas, da všečkate Facebook stran  Svetovalnega centra za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja, kjer boste našli številne nasvete o sonaravnem vrtnarjenju, pomenu lokalno pridelane hrane, podnebnih spremembah ter  informacije o dogajanju v zvezi s projektom.

Jože Šmit

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi