Logo MojaObčina.si
DANES
29°C
19°C
JUTRI
26°C
17°C
Oceni objavo

Kateri odpadki sodijo v zbirni center?

Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Občani lahko v njem brez doplačila prepustite vse komunalne odpadke iz gospodinjstev ter omejeno količino gradbenih odpadkov.

Opremljen je s kontejnerji in zabojniki ter betonskimi boksi v katere se odlagajo ločeno zbrani odpadki. Vsa mesta in posode za odlaganje odpadkov so označena s tablicami na katerih je zapisan naziv odpadka, ki v posodo/na mesto sodi. 

 

V zbirni center pripeljite komunalne odpadke, ki jih ne morete odložiti na ekološkem otoku ter povečane količine odpadkov, ki bi na ekološkem otoku zapolnile zabojnike ter onemogočale oddajo odpadkov ostalim občanom.

 •  
 • LES
 • KOVINE
 • PLASTIČNO, KOVINSKO IN TETRAPAK EMBALAŽO
 • PAPIR IN KARTON
 • NEUPORABNA OBLAČILA, TEKSTIL IN OBUTEV
 • ODPADNO JEDILNO OLJE (v posodi do 5 l)
 • NEVARNE ODPADKE
 • GOSPODINJSKE APARATE
 • ZELENI ODREZ
 • LES (pohištvo, okna, vrata)
 • IZRABLJENE PNEVMATIKE (50 kg letno brez doplačila)
 • RAVNO STEKLO

 

Zaradi varnosti in pretočnosti prometa imamo v zbirnem centru urejeno krožno pot, označeno z rumenimi puščicami, ki jo moramo dosledno upoštevati. Da bi z avtomobilom ali traktorjem v zbirnem centru čim manj krožili in se premikali od zabojnika do zabojnika, je pomembno da pridemo v zbirni center pripravljeni. Svetujemo vam, da odpadke že doma ločite po materialih v različne vreče ali vedra in jih naložite na različna mesta v vozilu ali prikolici. Prepuščanje odpadkov bo tako potekalo hitreje in bolj varno. 

Po oddaji odpadkov je potrebno območje centra zapustite v najkrajšem možnem času. 

 

Pravilno ločeni odpadki so pogoj za kakovostne recikliranje in nadaljnjo obdelavo. V kolikor niste prepričani, kam pravilno odložiti odpadek, vprašajte za pomoč zaposlene, ki vam bodo z veseljem pomagali. 

AZBESTNO-CEMENTNI ODPADKI, MINERALNI GRADBENI ODPADKI in ZEMLJA ne sodijo med komunalne odpadke vendar so pogost odpadek v gospodinjstvih. Posledično v zbirnem centru od fizičnih oseb, brez doplačila sprejmemo do 3500 kg mineralnih gradbenih odpadkov, 3500 kg zemlje ter 500 kg azbestno-cementnih odpadkov letno. Večje količine pa zaračunamo po veljavnem ceniku. 

 

Pomembno! Če gradbenih odpadkov v zbirni center ne pripeljete sami, potrebuje prevoznik ob dovozu vaše pooblastilo, da se odpadek lahko evidentira na vaše gospodinjstvo. V nasprotnem primeru bomo odpadek evidentirali na gospodinjstvo prevoznika. Obrazec (Pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov iz gospodinjstva) dobite na naši spletni strani www.ksda.si ali v zbirnem centru. 

 

Že kar nekaj let sprejemamo v zbirnem centru tudi KLAVNIŠKE ODPADKE (kože, čreva, kosti…) iz domačega zakola - proizvodnje živil za lastno uporabo. Živalski stranski proizvodi (ŽSP) ne sodijo v naravno okolje, nikakor pa jih ni dovoljeno odlagati v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov. Zaradi vodenja evidence o prinašalcih ŽSP, mora imetnik odpadka ob oddaji ŽSP predložiti osebni dokument. Brezplačno lahko vsako gospodinjstvo odda letno 100 kg ŽSP.

 

Za informacije glede dovoza odpadkov v zbirni center nas lahko od delavnikih tudi pokličite na telefonsko številko 051 307 989.

 

Pustimo v okolju svoj pozitiven okoljski odtis! Ločujmo odpadke!

Oglejte si tudi