Logo MojaObčina.si

Tržič

JUTRI
3°C
-4°C
SRE.
2°C
-2°C
3393

V OBČINI TRŽIČ ŠE VEČ SPODBUD ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN GOSPODARSTVA

Na 29. seji Občinskega sveta Občine Tržič, ki je bila v četrtek, 15. februarja 2018, so svetnice in svetniki obravnavali 12 točk dnevnega reda.

Po pregledu in realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na prejšnji seji in pregledu nerealiziranih sklepov za leto 2017, so prišla na vrsto vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.

 

Sledilo je poročanje o dogajanju v Ročevnici in informacija o opravljenem pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2016.  Občinski svet je bil seznanjen tudi s Poslovnim načrtom za leto 2018 podjetja Komunala Tržič d.o.o.

 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom dela Nadzornega odbora občine za leto 2917 in programom njegovega dela v letošnjem letu. Nadzorni odbor je pohvalil delo občinske uprave in izjemno dobro sodelovanje z vodjo Urada za finance.

 

Predstavljen je bil predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič. S predlaganimi posodobljenimi spremembami se zagotovi skladnost Pravilnika z veljavno zakonodajo in zagotavljanje zakonite, pregledne in enotne postopke sprejema otrok v Vrtec.

 

Obravnavan je bil predlog Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini. Z njim želimo zagotoviti hitrejši razvoj podjetništva med občani občine Tržič, povečati gospodarsko aktivnost med obstoječimi malimi in srednje velikimi družbami v Tržiču, izboljšano in privlačno poslovno in investicijsko okolje v občini Tržič, vključno z boljšo usposobljenostjo delovne sile. Ustvariti želimo spodbudno poslovno okolje, ki bo tržiškim podjetjem omogočalo rast, hkrati pa v občino pritegniti morebitne tuje vlagatelje. Občina Tržič je tako v preteklih letih že namenjala proračunske spodbude za razvoj različnih oblik podjetništva in gospodarstva v obliki vsakoletnega javnega razpisa, pravno podlago za njegovo izvedbo pa je predstavljal Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič. Na podlagi že obstoječega Pravilnika je Občina Tržič v preteklih letih sofinancirala naslednje ukrepe: spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, spodbujanje promocije in prodora na tuje trge ter spodbujanje sobodajalstva. V sklopu sprejema Akcijskega načrta se je pri izvedbi SWOT analize pokazalo, da je smiselno obstoječi Pravilnik nadgraditi z novimi ukrepi, ki bodo še bolje odgovarjali potrebam gospodarstva v hitro spreminjajočem se okolju.

 Na podlagi tega smo se odločili, da se v Pravilnik doda še štiri nove ukrepe, in sicer: spodbujanje projektov inovacij, subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij, spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti ter spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise.

 

Za vsakega izmed ukrepov je določen namen in predmet spodbude, seznam upravičencev, upravičeni stroški, pogoji in najvišja skupna višina sofinanciranja. Ukrepi se bodo izvajali v posameznih letih glede na proračunske zmožnosti in v povezavi z zaznanimi potrebami poslovnega okolja. Hkrati se nekatere določbe obstoječega Pravilnika usklajuje s spremembami evropske zakonodaje s področja dodeljevanja državnih pomoči.

 

Sledilo je poročilo o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja občine Tržič v letu 2017. V letu 2017 je imelo veljavno licenco za opravljanje turističnega vodenja po Tržiču 18 vodnikov, ki so skupaj opravili 128 vodenj, 383 ur dežurstev v RIS Dolina ter 250 ur dežurstev na info točki na Ljubelju. V letu 2017 je bilo s turističnim vodenjem ustvarjenih dobrih pet tisoč evrov prihodkov in zabeleženih 2.948 obiskovalcev, ki so oglede najavili v TPIC Tržič in obiskovalci RIS Dolina v času dežurstev. Vse več gostov se zanima za voden ogled Šentanskega rudnika. V letu 2017 beležimo 1.493 prihodov domačih in 4.424 tujih gostov, ponudniki namestitev pa so ustvarili 13.016 nočitev. Na Zelenici je prespalo 2.031 domačih in tujih gostov. 

 

Zadnja točka dnevnega reda pa se je nanašala na določitev in zaznambo grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo. Gre za nepremičnine, ki jih je Občina Tržič od fizičnih oseb odkupila v letu 2017 iz razloga, ker po njih potekajo kategorizirane občinske ceste. V zemljiški knjigi so vknjižene kot last občine, vendar pri njih še ni vpisana zaznamba javnega dobra.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!