Logo MojaObčina.si

Tržič

DANES
8°C
-4°C
JUTRI
6°C
2°C
3318

V OBČINI TRŽIČ SE DOGAJA…

V želji, da boste še hitreje in podrobneje seznanjeni z delom v občinski upravi Občine Tržič, vas seznanjamo s pregledom večjih izvedenih del v preteklem in napovednikom dogajanja v tekočem tednu.

Zelena luč za izgradnjo pločnika Zvirče Jug

Občina Tržič je sklenila pogodbo za izgradnjo pločnika Zvirče Jug s Komunalo Tržič za okrog 160.000 evrov. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, se bo gradnja lahko začela.

 

Svetovalec v Uradu za splošne zadeve - prosto delovno mesto

Na spletni strani Občine Tržič ter na spletni strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, je objavljen Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v Uradu za splošne zadeve za nedoločen čas.

 

Razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

Občina Tržič najavlja objavo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za leto 2018, ki bo predvidoma objavljen v začetku marca 2018. Sredstva bodo namenjena za:

 

- pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep št. 1),

- podukrep 1.1:  posodabljanje kmetijskih gospodarstev

- podukrep 1. 2: urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

- pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep št. 2),

 

- nove investicije za delo v gozdu (ukrep št. 3),

- podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (ukrep  št. 5).

 

Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

 

Zaključni račun Občine Tržič

 

Občina mora do 28. februarja 2018 pristojni enoti Ajpes predložiti letno poslovno in računovodsko poročilo za obračunsko leto 2017. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov in iz računovodskih pojasnil. V poslovnem poročilu so predstavljeni dolgoročni in kratkoročni cilji programa dela in razvoja, ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi in drugo.

 

Nadalje mora Občina do 31.  marca 2018 pripraviti zaključni račun proračuna za leto 2017 in ga predložiti Ministrstvu za finance. Župan bo nato predložil predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila.

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter odhodkov za preteklo leto ter obrazložitve realizacije finančnega načrta, obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem in drugo. Zaključni račun proračuna morajo pripraviti tudi vse krajevne skupnosti.

V letu 2017 so bili realizirani prihodki v višini 11,2 milijona evrov, kar predstavlja 100 odstotkov načrtovanih prihodkov. Odhodki so bili realizirani v višini 12,1 milijona evrov, kar je 86 odstotkov načrtovanih odhodkov.

Med prihodki velja omeniti pridobljena sredstva iz državnega proračuna za investicije in sicer za obnovo križišča Podljubelj, za obnovitvena dela  kot posledico naravnih nesreč v Dovžanovi soteski ter za nabavo opreme v Zdravstvenem domu. Prejeli smo tudi evropska sredstva za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije.

  

Pomembnejše investicije v preteklem letu:

-          Obnova parketa v Dvorani tržiških olimpijcev,

-          ureditev večnamenskega igrišča (poligon za fitnes na prostem in otroško igrišče) pod gradom Neuhaus,

-          obnovitvena dela v domovih krajanov Leše in Jelendol,

-          obnove občinskih stanovanj: Podvasca, Cankarjeva, Preska, Jelendol,

-          obnove odsekov Javne razsvetljave (Grahovše - Lom, Pristava, Retnje-Breg),

-          ceste: pločnik Loka-Kovor, vaško jedro Križe, križišče Podljubelj, obnova vozišča Podljubelj – TGT, zaščitno lovilne mreže Dovžanova soteska, dokončanje avtobusnih postajališč Križe in preplastitev dela poti do OŠ Križe,

-          ureditev hladilnice na pokopališču Tržič, skladno z zahtevami novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in začetek izgradnje nadstreška pri mrliških vežicah,

-          sanacijska dela vdorov meteorne vode v objekt Kulturnega centra Tržič,

 -          postavitev prve polnilnice za električne avtomobile v občine na glavnem parkirišču na tržiški tržnici,

-          začetek izvedbe evropskega projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, v okviru katerega nabavljamo specializirano opremo za planinske postojanke v občini, ki ustreza naši strateški usmeritvi v razvoj pohodniškega in kolesarskega turizma ter za označitve kolesarskih poti,

-          redna investicijska vlaganja v otroška igrišča, šole (prenova naravoslovne učilnice v OŠ Bistrica, sanacija ravnega dela strehe pod stekleno kupolo na razredni stopnji OŠ Križe) in vrtec (nova streha na vrtcu Palček).

 

Ostalo:

-          sprejeli smo celostno prometno strategijo in izvedli odmevno akcijo v okviru Evropskega tedna mobilnosti,

-          pričeli smo z oblikovanjem strateškega načrta razvoja kulturne infrastrukture,

-          izdelali smo projektno dokumentacijo za ureditev dostopne, servisne in oskrbovalne poti do koče na Zelenici,

-          izvedli smo številne javne razpise: kultura, šport, veterani, gospodarstvo, obnove stavb…

 

Urejanje območja gradu Alt Gutenberg

Občina Tržič je na pobudo Kulturno umetniškega društva Ampus pristopila k urejanju območja gradu Alt Gutenberg. Grad Alt Gutenberg velja za najstarejši, v ruševinah ohranjeni kulturni spomenik grajske arhitekture na Gorenjskem in se nahaja na hribu ob poti, ki vodi na Bistriško planino. Občina Tržič je s KUD Ampus že sklenila pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo in hkrati poskrbela za čiščenje podrastja, dreves in grmovnic znotraj obzidja ter posek drevja zunaj obzidja, ki omogoča odprtje pogleda na obzidje. V akcije urejanja in čiščenja okolice se prostovoljno vključujejo tudi člani društva. V nadaljevanju bo Občina Tržič v sodelovanju s KUD Ampus in zunanjimi izvajalci poskrbela za izdelavo idejne zasnove celostne ureditve območja in pripravo projektne dokumentacije, ki bo služila kot osnova za nadaljnje aktivnosti pri tem projektu. KUD Ampus pa bo z oživljanjem območja gradu začel že v začetku junija 2018 z organizacijo srednjeveškega dne. S finančno podporo, ki so jo člani potrebovali za izdelavo rekvizitov in izvedbo omenjenega dogodka, je na pomoč priskočila tudi Občina Tržič.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij