Logo MojaObčina.si
DANES
32°C
15°C
JUTRI
34°C
15°C
Oceni objavo

Kaj je pametno mesto?

Pametno mesto (smart city) je relativno nov in zelo širok pojem z mnogimi definicijami. Najbolj preprosta definicija pametnega mesta je, da je to mesto, ki zaradi razvite infrastrukture, naprednih storitev in spodbudnega okolja prebivalcem omogoča zelo visoko kakovost življenja, mestnim oblastem pa enostavnejše in preglednejše upravljanje z mestnimi viri (finančna sredstva, naravni viri, infrastruktura itd.).

Pot za doseganje cilja pametnega mesta je dolga z mnogimi izzivi in za vsako mesto specifična, saj so mesta različno velika, razvita in privlačna, zahteva pa sodelovanje ključnih deležnikov – mestnih oblasti, javnih in zasebnih partnerjev ter interesnih skupin.


Pametno mesto še ne postane pametno, če ga pokrijemo z brezplačnim brezžičnim omrežjem wifi ali s senzorji za merjenje kvalitete zraka, ampak koncept pametnega mesta zajema široka področja pametnega upravljanja, ekonomije, mobilnosti, okolja, izobraževanja, varnosti in zdravja.


Področje »upravljanje« zajema spodbujanje sodelovanja med javnimi, zasebnimi partnerji in interesnimi skupinami pri skupnem uresničevanju ciljev iz področja pametnih mest ter transparentno delovanje mestne uprave, ki prebivalcem nudi e-storitve, odprte podatke in participativni proračun.

Področje »ekonomija« zaradi novih tehnologij omogoča nove storitve in izdelke z višjo dodano vrednostjo, zmanjševanje stroškov, nove poslovne priložnosti in modele.

Področje »mobilnost« zajema rešitve za zmanjševanje CO2 izpustov, povečanje varnosti na cestah, iskanje nezasedenih parkirnih prostorov, boljši javni prevoz in spodbujanje rabe vozil na alternativni pogon.

Področje »okolje« zajema pametne rešitve za učinkovito rabo energije, spremljanju okoljskih parametrov, ravnanju z odpadki, upravljanju z vodnimi viri, prenovi urbanih sosesk in ozelenjevanje mesta.

Področje »izobraževanje« zajema dostop do kvalitetnih in dodatnih programov in oblik izobraževanj, omogoča zelo spodbudno okolje za prebivalce z inovativnimi idejami, spodbuja tehnološke in družbene inovacije in prebivalce s podjetniško žilico.

Področje »varnost in zdravje« pa omogoča pametne rešitve za zdravo, varno in čisto okolje v katerem bivamo, delamo.

Vsa ta našteta področja, skupaj z aktivnimi prebivalci in ključnimi deležniki mesta, ki sodelujejo pri nastajanju pametnih rešitev in delujejo v korist večje kvalitete življenje pa tvorijo pametno skupnost.

Najprej pa se moramo vprašati ali smo kot družba pripravljeni narediti miselni preskok, privaditi se drugačnim poslovnim modelom, stremeti k trajnostnemu razvoju, se prilagajati klimatskim spremembam in novim tehnologijam, ki jim že kar težko sledimo ter v vsem tem vidimo nove priložnosti za naš razvoj? Vprašajmo se ali:

-          vemo, da za odslužene elektronske naprave obstajajo namenski zabojniki oz. da ne odlagamo baterij med mešane komunalne odpadke,

-          znamo konstruktivno sodelovati na javnih razpravah in prispevati ideje za skupne javne politike

-          bi zaupali elektronski napravi, ki meri vitalne zdravstvene funkcije naših starih staršev in nas obvešča ob odstopanju referenčnih vrednostih,

-          smo pripravljeni oddajati del našega stanovanja v najem turistom,

-          smo se sposobni dogovoriti s sodelavci, da si delimo prevoz v službo, ne da se vsak pripelje s svojim vozilom,  

-          smo pripravljeni sodelovati pri prenovi naše urbane soseske, se udeležiti čistilnih akcij ipd.

-          smo sposobni vzdrževati in ne takoj uničiti klopco v parku, ki omogoča še polnjenje mobilnih naprav,

-          znamo kakšno pridobitev v lokalni skupnosti pohvaliti in ne samo kritizirati?

Če smo na večino vprašanj odgovorili z »da«, potem smo na dobri poti, da bo pametno mesto in skupnost počasi zaživela tudi pri nas.

Za vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na dominik.gruskovnjak@trzic.si.

Oglejte si tudi