Logo MojaObčina.si

Tržič

DANES
14°C
0°C
JUTRI
6°C
-6°C

Občina Tržič namerava na območju Krajevne skupnosti Sebenje zgraditi nov dom krajanov oziroma tega urediti v že obstoječi zgradbi

Javni poziv za informativno zbiranje ponudb

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, za potrebe gradnje oziroma ureditve novega doma krajanov Krajevne skupnosti Sebenje objavlja: 

JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB 

 1. Predmet informativnega zbiranja ponudb

Občina Tržič namerava na območju Krajevne skupnosti Sebenje zgraditi nov dom krajanov oziroma tega urediti v že obstoječi zgradbi. S tem namenom je občina pričela s postopkom nakupa ali morebitnega dolgoročnega najema nepremičnine. V nadaljevanju podajamo minimalne pogoje in kriterije, ki jih bomo pri tem zasledovali:

 • lokacija objekta je v strogem centru (vaško jedro) vasi Sebenje,
 • objekt mora biti brez arhitektonskih ovir oziroma mora biti invalidom prijazen,
 • objekt mora vsebovati naslednje priključke: elektrika, plin, kanalizacija, internet (optika ali kabel),
 • objekt mora imeti 10 parkirnih mest z dovozom,
 • vse poti in dostopi do objekta morajo biti asfaltirani,
 • dvorišče mora biti v velikosti najmanj 300 m2, ki je primerno za organizacijo manjših prireditev ali parkiranje (10 parkirnih mest) v času dogodkov v domu krajanov,
 • objekt mora imeti 2 stranišči – ločeno za moške in ženske,
 • en prostor velikosti neto uporabne površine vsaj 60 m2, ki se nahaja v pritličju objekta in ima možnost montažne pregraditve ter je normalno pregrajen na mini dvoranico in pisarno,
 • skladišče v izmeri 10 m2 z enostavnim dostopom v pritličju objekta oz. v njegovi neposredni bližini,
 • primopredaja objekta mora biti izvedena do konca leta 2019,
 • objekt mora biti grajen v skladu s trenutno veljavno gradbeno in ostalo zakonodajo ter prostorskimi akti Občine Tržič,
 • objekt mora imeti pridobljeno veljavno uporabno dovoljenje tako za objekt kot tudi za zunanjo ureditev skladno z ZGO – 1,
 • ponujena nepremičnina mora biti vseh bremen prosta. Če temu ni tako, mora ponudnik opredeliti možnost izbrisa bremen v postopku nakupa nepremičnine. 

Občina Tržič poziva vse ponudnike, da predložijo nezavezujoče ponudbe za prodajo/dolgoročni najem obstoječega objekta, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka. 

Ponudbo lahko oddajo tudi ponudniki nepremičnin, ki ne izpolnjujejo zgoraj zapisanih minimalnih pogojev in kriterijev, pri čemer pa mora ponudnik v vlogi navesti, kako je pogoje in kriterije možno izpolniti s kratkim opisom tehnične, terminske in stroškovne ocene predlagane rešitve. 

Ponudbo lahko oddajo tudi lastniki nezazidanega stavbnega zemljišča, na katerem je mogoče zgraditi objekt, ki bi ustrezal zgoraj navedenim kriterijem. 

 1. Predložitev ponudbe

Ponudbe lahko predložijo tako fizične kot tudi pravne osebe, pri čemer mora biti ponudnik v zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik nepremičnine, ki je predmet ponudbe. 

Ponudba naj vsebuje vsaj naslednje podatke:

 • podatke o ponudniku (ime in priimek fizičen osebe oziroma firmo pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov),
 • identifikacijsko oznako nepremičnine (parcelna številka zemljišča, številka stavbe, naslov objekta ipd.),
 • opis nepremičnine, iz katerega naj bo razvidno izpolnjevanje pogojev iz 1. točke. Če nepremičnina ne izpolnjuje omenjenih minimalnih pogojev in kriterijev, mora ponudnik v vlogi navesti, kako je pogoje in kriterije možno izpolniti s kratkim opisom tehnične, terminske in stroškovne ocene predlagane rešitve.
 • opredeliti namero prodaje oz. dolgoročnega najema s ponudbeno ceno in v primeru dolgoročnega najema tudi pričakovani čas trajanja najema,
 • morebitne druge pogoje prodaje/najema. 

Ponudbe naj zainteresirane osebe do 22.8.2016 predložijo po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si ali po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, z oznako »Dom krajanov Sebenje – informativno zbiranje ponudb«. 

 1. Način prodaje

Postopek informativnega zbiranja ponudb je nezavezujoč, tako da Občina Tržič ni dolžna izbrati nobene izmed prejetih ponudb in ni zavezana skleniti prodajne/najemne pogodbe, četudi ponudba izpolnjuje vse pogoje. 

Občina Tržič bo z vsemi ponudniki, katerih ponudbe bodo ustrezale pogojem tega razpisa, opravila razgovore in izvedla morebitna dodatna pogajanja. Občina Tržič bo nakup/dolgoročni najem nepremičnine izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo ravnanje z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. Sklenitev prodajne/najemne pogodbe je predvidena v letu 2017. V primeru nakupa nepremičnine je rok plačila kupnine 30 dni od notarske overitve podpisa prodajalca na prodajni pogodbi. 

 1. Ostalo

Vse dodatne informacije v zvezi z informativnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri g. Vidu Megliču, tel. št. 04/ 59 71 532, e-pošta: vid.meglic@trzic.si

 mag. Borut Sajovic,
župan

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!