Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za ponedeljek, 24.09.2018

delno oblačno
Popoldne bo večinoma sončno. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 °C.
13°C | 15°C
torek, 25.09.2018
3°C | 16°C
sreda, 26.09.2018
0°C | 16°C
četrtek, 27.09.2018
3°C | 21°C
petek, 28.09.2018
6°C | 22°C
Opozorila
Ponedeljek, 24.9.2018 ob 12h
Dodatnega opozorila ni.
13°C
15°C
delno oblačno
Nahajaš se tukaj:Domov Razpisi

ODLOČBE O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

16.04.2018, ob 11:38
 
A A

ODLOČBE O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

Razpis zaključen: 03.05.2018, 23:59
Datum objave: 16.04.2018 00:00
Številka:

Številka: 478-10/2018-5

Datum:   12. 4. 2018

 

Občina Trebnje, občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu ZUP), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17; v nadaljnjem besedilu ZGO-1) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

 

1.    Ugotovi se, da nepremični:

 

 • katastrska občina 1432 KORITA parcela 2650/12 (ID 6743167)

 

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:

 

 • katastrska občina 1432 KORITA parcela 2650/12 (ID 6743167)

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo. 

 

O b r a z l o ž i t e v :

  

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče. Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in se je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedeno zemljišče se v skladu s sprejetim sklepom izvzema iz javnega dobra. ZGO-1 v 23. členu določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa, torej občinskega sveta, po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil, torej pristojna občinska uprava.

 

Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka.

 

 

Postopek vodila:

Nastja Podržaj, dipl. upr. org., l.r.                                     Janez Pirc, mag. jav. upr., l.r.

svetovalka III                                                                                        direktor    

 

 

 

Vročiti:

-       spletna stran Občine Trebnje – javno naznanilo

-       DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – priporočeno s povratnico

 

 

 

tevilka: 478-9/2018-5

Datum:   12. 4. 2018

 

Občina Trebnje, občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu ZUP), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17; v nadaljnjem besedilu ZGO-1) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

 

1.    Ugotovi se, da nepremični:

 

 • katastrska občina 1423 VRHTREBNJE parcela 1153/7 (ID 6720765)

 

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:

 

 •  katastrska občina 1423 VRHTREBNJE parcela 1153/7 (ID 6720765)

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

  

O b r a z l o ž i t e v :

  

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče. Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in se je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedeno zemljišče se v skladu s sprejetim sklepom izvzema iz javnega dobra. ZGO-1 v 23. členu določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa, torej občinskega sveta, po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil, torej pristojna občinska uprava.

 

Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka.

 

 

Postopek vodila:

Nastja Podržaj, dipl. upr. org., l.r.                                     Janez Pirc, mag. jav. upr., l.r.

svetovalka III                                                                                        direktor    

 

 

 

 

Vročiti:

-       spletna stran Občine Trebnje – javno naznanilo

-       DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – priporočeno s povratnico

 

 

 

Številka: 7113-8/2015-9

Datum: 12. 4. 2018

 

Občina Trebnje, občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

1.    Ugotovi se, da nepremičninam:

 • parcela št. 1198/5 k.o. 1408 – ŠEVNICA (ID 6478160)
 • parcela št. 1204/2 k.o. 1408 – ŠEVNICA (ID 6478166)
 • parcela št. 1205/2 k.o. 1408 – ŠEVNICA (ID 6478163)

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnin:

 • parcela št. 1198/5 k.o. 1408 – ŠEVNICA (ID 6478160)
 • parcela št. 1204/2 k.o. 1408 – ŠEVNICA (ID 6478166)
 • parcela št. 1205/2 k.o. 1408 – ŠEVNICA (ID 6478163)

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka odločbe, so v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 29. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedena zemljišča. Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka odločbe, nimajo več namena in funkcije splošne rabe in se jih v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedena zemljišča se v skladu s sprejetim sklepom izvzema iz javnega dobra. ZGO-1 v 23. členu določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa, torej občinskega sveta, po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil, torej pristojna občinska uprava. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., l.r.                                   Janez Pirc, mag. jav. upr., l.r.

Višja svetovalka II                                                                                 direktor   

 

 

 

Vročiti:

1. DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana - s povratnico;

2. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

 

Številka: 478-46/2016-9

Datum: 12. 4. 2018

 

Občina Trebnje, občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

1.    Ugotovi se, da nepremičnini:

 • parcela št. 1030/2 k.o. 1406 – ŠKOVEC

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:

 • parcela št. 1030/2 k.o. 1406 – ŠKOVEC

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 29. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče. Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in se jo v svoji funkciji javnega dobra preneha uporabljati. Navedeno zemljišče se v skladu s sprejetim sklepom izvzema iz javnega dobra. ZGO-1 v 23. členu določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa, torej občinskega sveta, po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil, torej pristojna občinska uprava. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., l.r.                                   Janez Pirc, mag. jav. upr., l.r.

Višja svetovalka II                                                                                  direktor  

 

 

 

Vročiti:

1. DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana - s povratnico;

2. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

 

 

Številka: 7113-2/2018-6

Datum:   12. 4. 2018

 

Občina Trebnje, občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu ZUP), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17; v nadaljnjem besedilu ZGO-1) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

 

1.    Ugotovi se, da nepremičninama:

 

 • katastrska občina 1418 LUKOVEK parcela 4132/4 (ID 6820779);
 • katastrska občina 1418 LUKOVEK parcela 4132/5 (ID 6820780),

 

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:

 

 • katastrska občina 1418 LUKOVEK parcela 4132/4 (ID 6820779);
 • katastrska občina 1418 LUKOVEK parcela 4132/5 (ID 6820780),

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo. 

 

O b r a z l o ž i t e v : 

 

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče. Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in se je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedeno zemljišče se v skladu s sprejetim sklepom izvzema iz javnega dobra. ZGO-1 v 23. členu določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa, torej občinskega sveta, po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil, torej pristojna občinska uprava.

 

Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka.

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., l.r.                                     Janez Pirc, mag. jav. upr., l.r.

višja svetovalka II                                                                                direktor    

 

 

 

 

Vročiti:

-       spletna stran Občine Trebnje – javno naznanilo

-       DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – priporočeno s povratnico

 

 

 

Številka: 478-26/2017-9

Datum: 12. 4. 2018

 

Občina Trebnje, občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

1.    Ugotovi se, da nepremičninam:

 • parcela št. 63/25 k.o. 1425 – VELIKA LOKA (ID 858554)
 • parcela št. 63/28 k.o. 1425 – VELIKA LOKA (ID 3882298)

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnin:

 • parcela št. 63/25 k.o. 1425 – VELIKA LOKA (ID 858554)
 • parcela št. 63/28 k.o. 1425 – VELIKA LOKA (ID 3882298)

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Nepremičnini, navedeni v 1. točki izreka odločbe, sta v zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 29. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeni zemljišči. Nepremičnini, navedeni v 1. točki izreka odločbe, nimata več namena in funkcije splošne rabe in se ju v svoji funkciji javnega dobra preneha uporabljati. Navedeni zemljišči se v skladu s sprejetim sklepom izvzema iz javnega dobra. ZGO-1 v 23. členu določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa, torej občinskega sveta, po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil, torej pristojna občinska uprava. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., l.r.                                          Janez Pirc, mag. jav. upr., l.r.

Višja svetovalka II                                                                                         direktor       

 

 

 

Vročiti:

1. DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana - s povratnico;

2. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

 

 

Številka: 478-29/2014-9

Datum:   12. 4. 2018

 

 

Občina Trebnje, občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu ZUP), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17; v nadaljnjem besedilu ZGO-1) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

 

1.    Ugotovi se, da nepremičninam:

 

 • katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 881/10 (ID 6656163);
 • katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 981/8 (ID 298739);
 • katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 952/4 (ID 6355969),

 

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnin:

 

 • katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 881/10 (ID 6656163);
 • katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 981/8 (ID 298739);
 • katastrska občina 1428 ZAGORICA parcela 952/4 (ID 6355969),

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

  

Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka odločbe, so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 29. redni seji dne, 11. 4. 2018, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedena zemljišča. Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka odločbe, nimajo več namena in funkcije splošne rabe in so se v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedena zemljišča se v skladu s sprejetim sklepom izvzema iz javnega dobra. ZGO-1 v 23. členu določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa, torej občinskega sveta, po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil, torej pristojna občinska uprava.

 

Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka.

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., l.r.                                       Janez Pirc, mag. jav. upr., l.r.

višja svetovalka II                                                                                       direktor         

 

 

 

Vročiti:

-       spletna stran Občine Trebnje – javno naznanilo

-       DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – priporočeno s povratnico

 

Priloge:
PDF
ugotovitvene_odlocbe_ukinitev_gjd.pdf
2632_ugotovitvene_odlocbe_ukinitev_gjd.pdf (5,24 MB)

Prenesi vse
Deli z ostalimi:
Komentiraj razpis

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta dogodek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Občina Trebnje
Občina Trebnje
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Tel:(07) 348 11 00
Glasilo občanov
Številka: 140
Izšla: 12.07.2018
Poglej Pdf
Zadnji video posnetki Preglej vse

Bodite prvi pri oddaji mnenja.