Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
21°C
4°C
JUTRI
23°C
5°C
Avtor: Občina Trebnje,

JAVNO NAZNANILO obveščamo javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje – SD OPN 4 in okoljskega poročila

Datum objave: 21. 12. 2018
Številka razpisa:

Na podlagi 112. člena in v povezavi z 273. členom in 289. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08  - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr.  ZUPUDPP ,  43l/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/1276/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 43. členom Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) župan Občine Trebnje s tem

 

 

 

JAVNIM NAZNANILOM

 

obvešča javnost

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

Četrtih sprememb in dopolnitev

občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje – SD OPN 4

in okoljskega  poročila

 

  1.  

Občina Trebnje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje,  ki  ga  je izdelalo  podjetje  Topos d.o.o., za Četrte spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje in Okoljskega poročila za SD OPN 4, ki ga je izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutovič s.p..

 

  1.  

Obravnavano je območje gospodarske cone kompleksa TPV Velika Loka in njegove širitve proti vzhodu ter severovzhodu ter zemljišč, ki se jim namenska raba spreminja v kmetijska zemljišča (nadomestitev stavbnih zemljišč).

 

  1.  

Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno od 28. decembra 2018 do 27. januarja 2019 v času uradnih ur v prostorih v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ter v digitalni obliki na spletnih straneh Občine Trebnje (http://www.trebnje.si/). Javna obravnava bo izvedena v sredo, 16. januarja 2019, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Trebnje

 

Na javni obravnavi bosta izdelovalec prostorskega akta in izdelovalec okoljskega poročila podrobneje obrazložila razgrnjeno gradivo in prisotnim podal dodatna pojasnila.

 

  1.  

Navedba zemljiških parcel, katerih namenska raba se spreminja:

 

k.o. Roje

316/4, 316/2,  316/5

 

k.o. Ševnica

1019, 1020

k.o. Škovec

679/1, 680/6,  1026/1, 680/5, 680/4, 585/3, 585/4, 680/3, 680/4, 679/1, 678/1

 

k.o. Štefan

1329/1, 37/1

k.o Velika Loka

1040/29, 90/12, 219/9, 219/7

 k.o. Zagorica

82/1,  82/8

 

  1.  

V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi  se lahko do konca javne razgrnitve (do vključno 27. januarja 2019) podajo na naslednji način:

-  pisno na naslov  Občina Trebnje, Goliev trg 5,8210 Trebnje, 

- pisno na elektronski  naslov obcina.trebnje@trebnje.si,  pri čemer  se v rubriki  "zadeva" navedejo ključne  besede "Pripomba  na javno razgrnitev SD OPN4 Trebnje",

- pisno na mestih javne razgrnitve in obravnavah.

 

Občina Trebnje bo z izdelovalcema proučila pripombe in predloge javnosti  in do njih zavzela stališče,  ki ga bo objavila na spletni strani Občine Trebnje  http://www.trebnje.si/ in posredovala vsem, ki bodo podali prišpombe.

                             

  1.  

Javno naznanilo se objavi, na spletni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/ ter na oglasni deski Občine Trebnje in oglasni deski krajevni skupnosti Velika Loka.

 

 

 

 

Številka: 007-20/2018

Datum: 20. 12. 2018

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

Všečkaj objavo