Logo MojaObčina.si

Trebnje

JUTRI
9°C
-5°C
PET.
6°C
2°C
1970

SKLEP O DELOVANJU VRTCA MAVRICA TREBNJE V OBČINI TREBNJE V ČASU NAPOVEDANEGA ZAPRTJA VRTCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Številka: 843-1/2020-396

Datum: 23. 10. 2020

 

Župan Občine Trebnje je na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 31. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) v zvezi z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) in sporočilom za javnost »Nujno obvestilo – vrtci«, ki ga je 23. oktobra 2020 objavil Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sprejel naslednji

 

S K L E P

 

 

I.       

 

Ugotavlja se, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 23. oktobra 2020 objavilo sporočilo za javnost »Nujno obvestilo – vrtci«, ki je dostopno na naslednjem spletnem naslovu: https://www.gov.si/novice/2020-10-23-nujno-obvestilo-vrtci/.

II.     

 

V sporočilu za javnost, navedenem v točki I tega sklepa, je zaradi epidemiološkega stanja v Republiki Sloveniji, s ciljem zajezitve širjenja okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2, napovedano zaprtje vrtcev v Republiki Sloveniji od ponedeljka, 26. oktobra 2020, predvidoma za en teden. Za starše, ki morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, lahko župani sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

 

III.    

 

S sprejemom tega sklepa se določa izjema od zaprtja vrtcev v Republiki Sloveniji tako, da se od 26. oktobra 2020 organizira delovanje Vrtca Mavrica Trebnje v minimalnem obsegu, in sicer le za varstvo otrok staršev, ki varstvo otrok nujno potrebujejo (starši, ki morajo delati, delodajalec pa jim ne more omogočiti dela na daljavo).

 

IV.   

 

V primeru spremembe epidemiološkega stanja v Občini Trebnje ali ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje, se lahko ta sklep spremeni ali se določi prenehanje njegove veljavnosti.

 

V.     

 

Ta sklep začne veljati s trenutkom podpisa in velja do takrat, ko bo veljal ukrep zaprtja vrtcev v Republiki Sloveniji, ali do takrat, ko bo ta sklep spremenjen, ali do takrat, ko bo določeno prenehanje njegove veljavnosti.

 

Ta sklep se pošlje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Vrtcu Mavrica Trebnje in se objavi na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

Vročiti:

-       Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: gp.mizs@gov.si

-       Vrtec Mavrica Trebnje: info@vrtec-trebnje.si

Objaviti:

-       spletna stran Občine Trebnje: www.trebnje.si

Vložiti:

-       v spis

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi