Logo MojaObčina.si

Trebnje

JUTRI
36°C
16°C
ČE.
36°C
18°C
1944

S K L E P o delovanju Zavoda montessori z roko v roki (Zasebnega vrtca Maja, Hiša otrok Trebnje) v zmanjšanem obsegu

Številka: 843-1/2020-399

Datum: 26. 10. 2020

 

Župan Občine Trebnje je na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in tretje alineje 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20) v zvezi z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20), sprejel naslednji

 

                                                                    S K L E P             

o delovanju Zavoda montessori z roko v roki (Zasebnega vrtca Maja,

Hiša otrok Trebnje) v zmanjšanem obsegu

 

 I.  

 

Ugotavlja se, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: Odlok), s katerim se od ponedeljka, 26. oktobra 2020, začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvlado­vanja epidemije COVID-19, in sicer med drugimi tudi v vrtcih.

 

Ne glede na začasno prepoved zbiranja ljudi v vrtcih, lahko župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost, odloči, da vrtec deluje v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (tretja alineja 2. člena Odloka).

 

II.  

 

Ne glede na začasno prepoved zbiranja ljudi v vrtcih se s tem sklepom določa, da Zavod montessori z roko v roki (Zasebni vrtec Maja, Hiša otrok Trebnje), Slakova ulica 39, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: Zasebni vrtec Maja), deluje v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

III.  

 

O tem, kateri otroci so upravičeni do nujnega varstva iz prejšnje točke in ob predložitvi katerih dokazil, ter o tem, v kolikšnem obsegu je Zasebni vrtec Maja odprt, o morebitni spremembi poslovnega časa in podobnih zadevah, ki se tičejo organizacije nujnega varstva, v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, odloča direktor Zasebnega vrtca Maja oziroma od njega pooblaščena oseba.

 

 IV.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporabljati pa se začne 27. oktobra 2020 in se uporablja do prenehanja začasne prepovedi zbiranja ljudi v vrtcih.

 

Ta sklep se pošlje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zasebnemu vrtcu Maja in se objavi na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti:

-       Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: gp.mizs@gov.si

-       Zasebni vrtec Maja: info@majinvrtec.si

Objaviti:

-       spletna stran Občine Trebnje: www.trebnje.si

Vložiti:

-       v spis

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi