Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
14°C
-2°C
JUTRI
14°C
-2°C
2255

Poročilo o kakovosti pitne vode iz javnih in zasebnih vodovodnih sistemov v letu 2018

Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo je dolžan skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) pripraviti letno poročilo o kakovosti pitne vode. V poročilu so podane informacije o kakovosti pitne na posameznem vodovodnem sistemu v letu 2018.

Osnovna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo, k čemur prištevamo zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo, in njene zdravstvene ustreznosti pri uporabnikih. Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode smo izvajali na podlagi utečenega notranjega nadzora po postopkih HACCP sistema. Ta omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki pomenijo nevarnost za zdravje.

Kakovost vode na našem območju je v okviru notranjega nadzora spremljal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta. Odvzem vzorcev pitne vode je izvajal nenapovedano.

Poleg notranjega nadzora se je izvajal tudi državni monitoring in zunanji nadzor s strani zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, ki nadzira delo upravljavcev vodovodnih sistemov.

Poročilo o odvzetih vzorcih iz javnih vodovodnih sistemov

Na javnem vodovodnem sistemu:

  • Trebnje je bilo odvzetih 26 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 7 vzorcev na kemijske preiskave. Dodatno sta bila odvzeta 2 vzorca za preiskave na atrazin in desetil-atrazin. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s predpisi.
  • Čatež jebilo odvzetih 14 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 5 vzorcev za kemijske preiskave. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s predpisi.
  • Zabrdje Praprotnica je bilo odvzetih 8 vzorcev za mikrobiološke, od tega je bil eden neskladen. Na kemijske preiskave so bili odvzeti 4 vzorci, ki so bil vsi skladni.

Poročilo o odvzetih vzorcih izzasebnega vodovodnega sistema

Na zasebnem vodovodnem sistemu:

  •   Dol pri Trebnjem je bili odvzeti 3 vzorci za mikrobiološke preiskave, od tega je bil eden neskladen. Za kemijske preiskave je bil odvzet 1 vzorec, ki je bil skladen.

Glede na to, da se pri preskušanju pitne vode ugotavlja prisotnost kemijskih in indikatorskih mikrobioloških parametrov, lahko podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe pridobite na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št.  07 /34 81 260.

 

S spoštovanjem

 

Pripravil: Marko Povše                                                         

Direktor: Stanko Tomšič

                                                                         

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi