Logo MojaObčina.si

Trebnje

JUTRI
25°C
13°C
PON.
19°C
14°C
1161

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST V OBČINI TREBNJE

V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost. Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.

V občini Trebnje velja Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 27/12), ki v 31. členu določa brezplačna mesta za potrebe referendumske in volilne kampanje.

Prej navedeni člen odloka določa sledeče: 

»PLAKATIRANJE IN OBVEŠČANJE ZA POTREBE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE

31. člen

 

(1) Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora Občina Trebnje brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizatorjem) osnovno obveščanje volivcev v Občini Trebnje o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.

(2) Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena se za enega organizatorja šteje postavitev skupno največ 50 prenosnih uličnih oglasnih stojal do velikosti 0,6 m krat 1 m, od tega se lahko na območju ožjega centra mesta Trebnje, ki zajema Goliev trg, Gubčevo cesto in Rimsko cesto do križišča z Ulico talcev, namesti največ 5 prenosnih uličnih oglasnih stojal.

(3) Organizatorji morajo priglasiti lokacije postavitve obvestilnih mest iz prejšnjega odstavka najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja.«

 

Prilagamo povezavo na zgoraj navedeni odlok: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20121164.

 

Alojzij Kastelic l.r. 

ŽUPAN

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi