Logo MojaObčina.si

Trebnje

JUTRI
22°C
1°C
SOB.
11°C
3°C
738

OBVESTILO ZA JAVNOST – ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE O DELNI RAZVELJAVITVI DRUGEGA IN TRETJEGA ODSTAVKA 3. ČLENA ODLOKA O IZDAJANJU OBČINSKEGA GLASILA »GLASILO OBČANOV«

Številka: 007-2/2016-9

Datum: 22. 2. 2021

 

OBVESTILO ZA JAVNOST – ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE O DELNI RAZVELJAVITVI DRUGEGA IN TRETJEGA ODSTAVKA 3. ČLENA ODLOKA O IZDAJANJU OBČINSKEGA GLASILA »GLASILO OBČANOV«

 

Javnost obveščamo, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije o zahtevi Računskega sodišča Republike Slovenije z leta 2016, za oceno zakonitosti drugega in tretjega odstavka 3. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 99/13 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: Odlok), sprejetega leta 2005, z odločbo, št. U-I-12/16-30 z dne 4. 2. 2021, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 24/21, odločilo:

»1. V drugem odstavku 3. člena Odloka o izdajanju občin­skega glasila »Glasilo občanov« Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 99/13 – uradno prečiščeno besedilo) se razveljavijo besede »Politične stranke in«.

2. Prva poved tretjega odstavka 3. člena Odloka o izdaja­nju občinskega glasila »Glasilo občanov« Občine Trebnje se, kolikor se nanaša na politične stranke, razveljavi.

3. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alineje druge točke 28. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/09), tretjega od­stavka 11. člena Odredbe o načinu oddajanja poslovnih pro­storov v najem in določanju najemnin Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 14/99 in 16/99), tretjega odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/11, 101/13 in 30/16) in 18. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10, 105/15 in 19/16) se zavrže.«.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je odločalo o vprašanju, ali občina lahko sprejme predpis, s katerim političnim strankam omogoča brezplačno objavo politično oglaševalskih sporočil v lokalnem glasilu, ki ga izdaja občina. Ustavno sodišče Republike Slovenije je ocenilo pravno ureditev financiranja političnih strank pri rednem poslovanju (ureja ga Zakon o političnih strankah) in v času volilne oziroma referendumske kampanje (ureja ga Zakon o volilni in referendumski kampanji). Ugotovilo je, da je bil v obeh primerih namen zakonodajalca, da področji izključno uredi, zato je razveljavilo navedeni določbi Odloka v delu, ki se nanašata na financiranje političnih strank.[1]

 

Citirana odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije torej pomeni, da politične stranke v času njihovega rednega poslovanja ne bodo mogle več brezplačno objavljati člankov v Glasilu občanov.

 

Prav tako v času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev ter volitev v Državni zbor Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije, kolikor je to vsebinsko povezano z lokalnimi razmerami, političnim strankam ne bo več brezplačno namenjen del prostora za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. To pomeni, da bo izraba prostora za predstavitev njihovih kandidatov in kandidatnih list mogoča v skladu z določenimi pravili za izrabo prostora v času volilne kampanje.

 

Zaradi jasnosti in preglednosti prilagamo tudi neuradno prečiščeno besedilo Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 99/13 – uradno prečiščeno besedilo in 24/21 – odl. US).

 

 

 

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaviti:

-       na spletno stran Občine Trebnje: www.trebnje.si

Vložiti:

-       v spis

Priloženo:

-       Odlok o izdajanju občin­skega glasila »Glasilo občanov« (neuradno prečiščeno besedilo)

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi