Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
20°C
14°C
JUTRI
26°C
15°C
3084

Objava javnega razpisa za imenovanje DIREKTORJA/DIREKTORICE KNJIŽNICE PAVLA GOLIE TREBNJE

Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Kidričeva ulica 2

8210 Trebnje

 

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 28., 29. in 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/2013) Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje

 

objavlja javni razpis za imenovanje

DIREKTORJA/DIREKTORICE KNJIŽNICE PAVLA GOLIE TREBNJE

 

1. Uporaba izrazov:

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

2. Pogoji za imenovanje:

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma imeti:

-         univerzitetno izobrazbo družboslovne, poslovne, upravne ali pravne smeri,

-         najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih,

-         osnovno znanje tujega jezika,

-         bibliotekarski izpit.

Če kandidat bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v roku dveh let.

 

3. Zaželena dodatna znanja:

-         opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku (ZUP).

 

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

-         dokazilo o ustrezni izobrazbi,

-         dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,

-         dokazilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

5. Rok in naslov za vlaganje prijav:

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »ne odpiraj - javni razpis za prosto delovno mesto direktorja« v 21 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

 

6. Sklenitev delovnega razmerja:

Z imenovanim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih (5) let s polnim delovnim časom.

 

7. Dodatne informacije

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri Mateji Vrhovšek na elektronskem naslovu mateja.vrhovsek@kpgt.si ali po telefonu 07 34 82 112 vsak delovnik od 7.00 do 15.00.

 

8. Objava javnega razpisa:

Javni razpis se objavi  spletni strani KPG Trebnje, spletnih straneh občin ustanoviteljic in na Zavodu RS za zaposlovanje.

 

 

Trebnje, 11. 11. 2019

 

 

žig

Predsednica Sveta javnega zavoda

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Mateja Vrhovšek

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi