Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
30°C
16°C
JUTRI
32°C
17°C

KS VELIKA LOKA

V KS Velika Loka živi okoli 600 prebivalcev v 9 naseljih; Gorenji Podboršt, Iglenik pri Veliki Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala Loka, Mrzla Luža, Škovec, Trnje in Velika Loka. Središče krajevne skupnosti je Velika Loka z okoli 300 prebivalci in nadmorsko višino 280 m. Pri Mali Loki so bile najdene neolitske sekire ter sledovi prazgodovinskih naselij iz ilirsko – keltskega obdobja, ohranjen pa je tudi grad Mala Loka. Je eden redkih na Dolenjskem, ki je preživel okupacijsko opustošenje, prvič pa se v listinah omenja že leta 1169. V njem je delovala tudi banovinska kmetijsko gospodinjska šola, ki so jo do leta 1949 vodile šolske sestre. Nato so v gradu potekali 2 leti gospodinjski tečaji, od 1951 do 1959 gospodinjska in do 1961 kmetijska šola. Po drugi svetovni vojni je grad prešel v roke KZ Trebnje, ki je v hlevih vzrejala plemensko govedo. Danes je grad v zasebnih rokah. V obdobju 2006–2010 je bilo na območju KS Velika Loka asfaltiranih in obnovljenih 4,5 km cest, vsa gospodinjstva pa imajo zagotovljeno zdravo pitno vodo iz javnega vodovoda. V KS aktivno delujejo tudi KUD Ivana Cankarja, Društvo upokojencev in  PGD Velika Loka. Na čelu KS pa je Sašo Barle.

Sašo v trebanjski občini živi že od rojstva, tako da so mu več ali manj znani vsi kotički. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje in trenutno poučuje šport na osnovni šoli. Je poročen in imam dva sinova, ki sta tako kot starša navdušena športnika. Kot družina so najraje na kolesu, v gozdu, pozimi pa so kar se da veliko na snegu. Predsednik KS Velika loka je četrto leto. Za kandidaturo ga je nagovoril bivši predsednik KS. Verjel je, da z znanjem in željo po napredku lahko pomaga predvsem na področju razvoja rekreacijskih javnih površin in javnih površin za otroke ter oblikovanju družabnega življenja za krajane KS, zato je zagrizel v delo.

Kaj dobrega za vašo KS ste v vašem mandatu postorili?

Delo KS v zadnjem mandatu se je vrtelo v glavnem okoli dokončanja trim steze, izboljšav javne infrastrukture ter podpore posebnim družbenim skupinam (upokojenci, predšolski otroci) in v sodelovanju z lokalnimi društvi (PGD Velika Loka, KUD Ivana Cankarja V. Loka). Prav gotovo je največji dosežek v zadnjem mandatu dokončanje projekta trim steze, ki so ga zasnovali in delno izvedli že svetniki KS v prejšnjem mandatu. Letos spomladi bodo urejene še zadnje malenkosti in Trim steza Loška lisička bo tudi uradno dokončana. Seveda brez pomoči Občine Trebnje tako velikega projekta KS ne bi mogla izpeljati, tako da se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem v občinski upravi ter županu in občinskim svetnikom, da so nam pri izvedbi pomagali tako s finančnega vidika kot tudi z vidika strokovne podpore. Prav tako gre velika zahvala lastnikom gozdov, ki so prepoznali pomembnost projekta in dovolili njegovo izvedbo na njihovih parcelah.

Kako pa je z družabnim življenjem v vaši KS?

Na začetku mandata smo imeli kar nekaj načrtov z oživljanjem družabnega življenja, saj imamo v KS s prenovljenim kulturnim domom izjemno lepe možnosti za to. Na žalost nam je epidemija onemogočila izvedbo velike večine načrtovanih aktivnosti. Tako smo uspeli organizirati samo eno prednovoletno druženje, ki je bilo zelo dobro sprejeto. KS je podprla tudi obuditev Maškarade, ki jo je organiziral KUD Ivana Cankarja Velika Loka. Tako vsako leto podpremo izvedbo druženja oz. obdarovanja za starejše krajane, ki ga organizira krajevna organizacija Rdečega križa skupaj z Občino Trebnje. Ravno tako vsako leto pred novim letom obdarimo predšolske otroke. KS Velika Loka je jeseni 2021 omogočila tudi ogled gledališke predstave v Podružnični šoli Šentlovrenc. Veliko energije in finančnih sredstev smo torej vložili v dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto življenja v KS in upam, da se bodo z umiritvijo epidemije tovrstne družabne aktivnosti nadaljevale in da bomo tudi v KS Velika Loka krepili in negovali medsebojne vezi in sodelovanje.

Kako pa je na področju napredka in razvoja same KS?

Na področju razvoja infrastrukture smo skrbeli za vzdrževanje cestne infrastrukture in javne razsvetljave. KS je skupaj s krajani finančno podprla gradnjo nove ceste do zaselka Križ pri Mačkovcu, uredila kanale za odvodnjavanje na cesti IglenikMrzla Luža ter preplastila krajši odsek ceste ŠkovecGorenji Podboršt, ki je bil v najslabšem stanju. Svetnika KS Velika Loka sta skupaj s krajani Iglenika poskrbela, da šolski avtobus prihaja tudi v to vas, ravno tako se ureja avtobusna postaja v Igleniku. Kar veliko sredstev KS vsako leto porabi tudi za saniranje cest po močnejših nalivih, ki jih je na žalost vse več. V lanskem letu smo začeli z zamenjavo svetil na javni razsvetljavi z varčnejšimi žarnicami, s čimer bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Skupaj z gasilci iz PGD Velika Loka, s katerimi izjemno lepo sodelujemo, smo začeli s postavljanjem novih gasilnih omaric v posameznih krajih znotraj KS.

Kateri je tisti projekt, na katerega ste ponosni?

V čast si štejem, da smo v KS uspeli dokončati projekt Trim steze, ki je izjemnega pomena za celotno občino. Rekreativna aktivnost je namreč zelo pomembna za naše zdravje in dobro počutje. Glede na to, da nas je epidemija prisilila v to, da smo več v naravi in manj v zaprtih prostorih, je tovrsten javni prostor pomembno vplival na kakovost našega bivanja. Z obiskom smo zelo zadovoljni, imamo pa še kar nekaj načrtov, da bi še povečali prepoznavnost, predvsem pa da bi uporabnike z različnimi organiziranimi aktivnostmi naučili pravilne uporabe vadbenih naprav in načrtovanja vadbe ter jih spodbujali k redni športni vadbi. Izjemno vesel sem, ko vidim sokrajane, ki se še pred nekaj leti sploh niso ukvarjali s katerim koli športom, sedaj pa razlagajo, kako praktično ne mine dan, da ne bi naredili vsaj enega kroga na Trim stezi in kako se sedaj bistveno boljše počutijo.

Se s krajani torej dobro razumete?

Res je, zelo dobro se razumemo. Moram reči, da so kar aktivni pri podajanju predlogov za izboljšave v KS. Kljub temu, da finančnih sredstev nikakor ni dovolj za uresničitev vseh izboljšav, imamo občutek, da nas podpirajo in razumejo, da se vsega ne da uresničiti. Ravno tako je razumevanje in sodelovanje v Svetu KS zelo dobro, kar pa je predpogoj za dobro izpeljane skupne projekte.

Kako je z gospodarstvom v vaši KS?

V naši KS Velika Loka je kar nekaj večjih podjetij, ravno tako tudi nekaj obrtnikov in samostojnih podjetnikov. Na začetku mandata sem imel načrt, da bi z vsemi vzpostavili nek odnos in iskal možnosti za sodelovanje, vendar mi je za uresničitev te ideje na žalost zmanjkalo časa. Malo pa je k temu dodala tudi epidemija. Moje mnenje je namreč, da bi lokalna podjetja morali bolj vključiti v delovanje lokalnega okolja, v katerem delujejo, saj je na koncu korist obojestranska. Na eni strani bi lahko izvedli še kakšen dodaten projekt in še izboljšali kakovost življenja krajanov, na drugi strani pa se prepoznavnost podjetja in njegove družbene odgovornosti na tak način v lokalnem okolju izjemno povečuje.

Kaj imate še v načrtu do konca svojega mandata?

V zadnjem letu mandata bomo največ finančnih sredstev namenili izboljšavi cestne infrastrukture. Tako bomo nadaljevali z rednim vzdrževanjem in sanacijo najbolj kritičnih odsekov, na določenih odsekih cest bomo izvedli izgradnjo kanalov za odvodnjavanje, v zaselku Mala Loka pa upam, da nam skupaj s krajani uspe izvesti asfaltiranje odseka makadamske ceste, ki trenutno povzroča največ škode in skrbi ob vsakem večjem nalivu. V načrtu imamo tudi postavitev otroškega igrišča pri gasilskem domu na Veliki Loki, postavitev avtobusne postaje na Igleniku ter sanacijo prostorov KS v Kulturnem domu, kjer ima svoje prostore tudi Društvo upokojencev. Urediti moramo tudi etažno lastnino z ostalimi lastniki v kulturnem domu, seveda pa bomo tudi letos poskrbeli za sodelovanje in podporo z našimi društvi. Skratka še kar nekaj dela pred zaključkom mandata.

Boste ponovno kandidirali?

Glede ponovne kandidature na naslednjih lokalnih volitvah niham med obema opcijama in se še nisem čisto dokončno odločil. Prva plat mi pravi, da je dovolj, saj mi primanjkuje prostega časa, po drugi plati pa razmišljam, da bi bilo mojemu nasledniku ali naslednici lažje, če bi v Svetu KS ostalo vsaj nekaj članov iz sedanje ekipe, da bi lahko z izkušnjami pomagali novim članom Sveta KS. Upam, da se bo za kandidaturo na lokalnih volitvah odločilo tudi kaj mladih, saj njihova energija in razumevanje današnjega sveta lahko pripomorejo k še boljšemu delovanju KS.

Bi krajanom kaj sporočili?

Vsem krajanom Velike Loke sporočam, da želim, da se v prihodnosti še bolj povežemo in sodelujemo. Verjemite, da lahko vsak po svojih močeh pripomore, da se bo naša KS še naprej razvijala in ponujala prijetno okolje za življenje vsem generacijam.

 

Mojca Smolič

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi