Logo MojaObčina.si
JUTRI
17°C
4°C
ČET.
16°C
5°C
Oceni objavo

Obveznost prijave obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij

Tretji člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in 16/21) med drugim določa, da gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:

  • gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
  • restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
  • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,
  • obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
  • gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.


Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v prejšnjem odstavku, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

Obratovalni čas se začne, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče zapreti, pa ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve.

Obratovalni čas se konča, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče fizično zapreti, ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.

Pravilnik določa, da mora gostinec  razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:

  • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa.


Vloga za prijavo obratovalnega časa se nahaja na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si/obrazci-in-vloge/.

Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (ob načrtovanem zaprtju najmanj sedem dni pred tem). Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskemu organu.

 

 

Saša Zidanšek Obreza

Oglejte si tudi