Logo MojaObčina.si

Starše

JUTRI
32°C
17°C
NED.
33°C
19°C

STROŠKI ODPRAVLJANJA POSLEDIC NEZAKONITIH RAVNANJ

Vse odstranitve ovir (zemlja oz. blato, razsut gnoj ipd.) ali drugih posledic prepovedanih ravnanj na cesti (obnova bankin, obnova obcestnih jarkov, sanacija vozišča ipd.), izvede izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na stroške povzročitelja ovire oz. poškodbe.

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče izvesti tako, da ne bi ovirali in ogrožali promet, poškodovali cesto ali povečali stroškov njenega vzdrževanja, ZCes-1 v 27. členu dopušča tudi možnost, da izvajalec del pred pričetkom izvajanja del upravljavca cest (občino) zaprosi za soglasje teh del. S tem soglasjem se določijo pogoji, pod katerimi se ta dela lahko opravijo, po potrebi se določi začasna označitev ovire na ali ob cesti s začasno prometno signalizacijo ter dolžno ravnanje izvajalca del po tem, ko je z deli zaključil.

KAZENSKE SANKCIJE

ZCes-1 V 5. členu določa prepovedi ter sankcije in sicer:

  • na cestišče javne ceste je prepovedano nanašati blato ali jo kako drugače onesnaževati;
  • prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.

Za omenjena prekrška je predpisana globa (posameznik se kaznuje z globo 1000 €, pravna oseba se kaznuje z globo 4000 € in odgovorna oseba pravne osebe z globo 1000 ).

SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST!

Poškodovana vozišča, bankine in naprave za odvodnjavanje ceste. Z zemljo, blatom ali sipkim materialom onesnaženo vozišče. Vse to so stanja, katera vplivajo na varnost cestnega prometa. Vsi skupaj se moramo zavedati, da promet niso le vozniki motornih vozil na štirih in več kolesih. Najranljivejši udeleženci cestnega prometa so motoristi, kolesarji ter pešci. Zanje že manjše poškodbe vozišča ali bankin, kakor tudi manjši nanosi materiala na cesto, predstavljajo veliko tveganje za nastanek hujših poškodb.

Zato apeliramo na vse:

Spoštujmo zakon! Zakon omejuje, da nas vse varuje!

S spoštovanjem!


Skupna občinska uprava Maribor

Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi