Logo MojaObčina.si
JUTRI
10°C
-3°C
ČE.
9°C
-5°C
2164

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT – OPN SODRAŽICA

Začetek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta sega v leto 2014, ko smo v decembru pričeli z zbiranjem pobud občanov, vaških odborov in lokalne skupnosti. Po prejemu prvih mnenj je bilo hitro jasno, da bo potrebno izdelati Hidrološko hidravlično študijo praktično vseh vodotokov v Občini Sodražica. Dolgotrajen postopek, ki se začne z geodetskim snemanjem posameznega vodotoka je trajal dobra tri leta in se končal v juliju 2020 s pozitivnim soglasjem Direkcije RS za vode.

Urejanje prostora je ena primarnih nalog občine v sodelovanju z nosilci urejanja prostora tako na državni kot občinski ravni. V postopku so se nekatera območja v prostoru preuredila, izvzela, spremenila se jim je namenska raba, določile so se omejitve.  Vse to je bilo prikazano v sklopu dveh javnih razgrnitev v letu 2021.

Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica so sledile cilju po prostorskem razvoju občine, prostorski ureditvi občinskega pomena in določanju pogojev umeščanja objektov in drugih posegov v prostor. Zaradi izredno zahtevnega postopka sprejemanja tega prostorskega akta, ki je poleg tega tudi vsebinsko zelo obsežen dokument, so morali nekateri pobudniki čakati izredno dolgo, da bodo lahko svoje projekte realizirali.

Večina podanih pobud s strani posameznikov (okrog 100), če so le ustrezale minimalnim pogojem nosilcev urejanja prostora, zlasti s področja kmetijstva, varstva voda in ostale narave, je vključenih v spremembe namenske rabe. Dokument prinaša tudi novosti na področju javne infrastrukture (med njimi tudi tri lokacije, kjer je mogoča postavitev vetrnih elektrarn), razen sodraških obvoznic, ki so bile lansko leto po odločitvi občinskega sveta izvzete iz sprememb. Na normativnem področju dokument prinaša sodobnejšo in nekoliko manj zahtevno ureditev, prinaša pa omejitve za gradnjo na poplavnih območjih, ki sicer le specificirajo zakonska določila v konkretnem prostoru.

Dokument bo stopil v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Tekstualni in grafični del odloka bo objavljen na spletni strani Občine Sodražica, v aplikaciji PISO, na Upravni enoti Ribnica in Ministrstvu za okolje in prostor ter v prostorih Občine Sodražica.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi