Logo MojaObčina.si

Sodražica

JUTRI
20°C
11°C
PON.
18°C
13°C
2164

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Včeraj zvečer se je na svoji 15. redni seji sestal Občinski svet Občine Sodražica. Dnevni red je obsegal 12 točk. Svetnici in svetniki so med drugim obravnavali in soglasno sprejeli zaključni račun občine za leto 2020, odloka o občinskih cestah in o podlagah za odmero komunalnega prispevka, oba v drugi obravnavi ter se z letnimi poročili seznanili o poslovanju Javnih podjetji Hydrovod in Komunala Ribnica. Poleg tega je občinski svet obravnaval nekaj vlog občanov, ki se nanašajo na komunalno ureditev ali prodajo oz. nakup nepremičnin. Župan je članom občinskega sveta predstavil tudi poročilo o delu občinske uprave in najpomembnejšem dogajanju v prvi tretjini leta v občini ter jih seznanil z morebitnim nasprotjem interesov v postopku noveliranja SD OPN 2. Pod točko pobude in vprašanja je svetnik Prijatelj zastavil vprašanja oz. podal pobude, ki se nanašajo na ureditev posameznih območij oz. cest v Zamostcu in na vzdrževanje hidrantov, na katere so odgovorili župan s sodelavci, glede hidrantov pa direktor Hydrovoda.

Zaključni račun je zadnji v vrsti finančnih dokumentov, ki določajo finančno poslovanje občine v nekem proračunskem obdobju. Župan je z njim podal poročilo o realizaciji proračuna za leto 2020, s tem pa tudi prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna. Preteklo leto je Občina zaključila na prihodkovni strani v višini 2.332.847 evrov in na odhodkovni pa 2.269.882 evrov. Razlika med predvideno in dejansko realizacijo je 1 % presežka, kar predstavlja približno 20.000 evrov. Sestavni del zaključnega računa je tudi letno poslovno poročilo, v katerem je predstavljeno poslovanje občin ter tudi širši oris dogajanja v tem letu.

Naj spomnimo, da je bilo leto 2020 v Sodražici načrtovano kot jubilejno leto (od predvidenega programa izveden le izid monografije Sodraških 800 in urejen spominski oz. jubilejni park – drevored z obeležjem Aleja 800), zaznamovano pa ostaja kot epidemično. Kljub vsemu je bil realiziran praktično celoten obseg načrtovanega tako rednega kakor investicijskega programa (razen sicer že z rebalansom v leto 2021 prolongiranega projekta Oskrba s pitno vodo Sodražica II), upoštevajoč prilagoditve in spremembe zaradi epidemije.

Razlogi za sprejem in vsebina določb sprejetih odlokov (odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ter odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka) so bili podrobneje predstavljeni na prejšnji seji občinskega sveta. Za drugo obravnavo ni bilo predvidenih sprememb (niti ni bilo podanih pripomb občanov v javni obravnavi ali v prvi obravnavi s strani občinskega sveta), zato sta bila oba odloka sprejeta v prvotni obliki.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi